Najvýznamnejšie výstupy

ADE01           Lattices with relative Stone congruence lattices = Zväzy s relatívne stoneovskými zväzmi kongruencií / Daniela Guffová, Miroslav Haviar.
In Contributions to general Algebra 19 / ed. I. Chajda ... [et al.]. - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 2010. - S. 81-90.
[GUFFOVÁ, Daniela (50%) - HAVIAR, Miroslav (50%)]

 

ADE02           Triple Construction of Decomposable MS-Algebras / Abd El-Mohsen Badawy, Daniela Guffová, Miroslav Haviar.
In Mathematica : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium. - Olomouc : Universita Palackého, 2012. - ISSN 0231-9721. - Roč. 51, č. 2 (2012), s. 53-65.
[EL-MOHSEN BADAWY, Abd (34%) - GUFFOVÁ, Daniela (33%) - HAVIAR, Miroslav (33%)]

 

ADE   Opinions of Slovak academic staff and students on the professional competences of academic teachers / Daniela Guffová, Bronislava Kasáčová.
In Pedahohična osvita : teorija i praktika. Psicholohija. Pedahohika. - Kyjev : Кiivskij universitet imeni Borisa Grinčenka, 2018. - ISSN 2311-2409. - Č. 30 (2018), s. 18-24.
[KASÁČOVÁ, Bronislava (50%) - GUFFOVÁ, Daniela (50%)]

 

AED02           Australian mathematics textbooks – the adaptation of the topic Three-dimensional Objects / Daniela Guffová.
In Mathematica IV : scientific issues / rec. Roman Frič, Ján Gunčaga. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum, 2012. - ISBN 978-80-8084-954-2. - S. 47-51.
[GUFFOVÁ, Daniela (100%)]

 

AAB   Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa / Alena Tomengová ... [et al.] ; ed. Petra Fridrichová, rec. Jozef Strakoš, Janka Ferencová, Eva Vincejová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 220 s. [11,00 AH]. - Spôsob prístupu: https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-edukacneho-vyskumu/projekty-riesene-na-cev-pf-umb/vyskum-pedagogickych-znalosti-studentov-ucitelstva-a-ucitelov-v-praxi.html. - ISBN 978-80-557-1315-1
[TOMENGOVÁ, Alena (10%) - KOSOVÁ, Beata (12%) - POLIACH, Vladimír (17%) - PAVLOV, Ivan (11%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (8%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - GUFFOVÁ, Daniela (12%) - KORÓNY, Samuel (7%) - HAVIAR, Miroslav (12%) - STRAKOŠ, Jozef (rec.) - FERENCOVÁ, Janka (rec.) - VINCEJOVÁ, Eva (rec.)]

 

 

Zoznam publikácií k 26. aprílu 2021.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 15:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=