Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Základy hudobnej edukácie

SYLABY PREDMETU

 

 

 1. Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu. Tonálna metóda vokálnej intonácie s využitím relatívnej solmizácie a fonogestiky ako základ intonačno-rytmickej, hlasovej a sluchovej výchovy.
 2. Zvuk, tón a jeho vlastnosti, proces počutia, tónová sústava, notácia v G-kľúči (v rozsahu g-c3). 
 3. Úvod do štúdia stupníc, ich rozdelenie a systém. Diatonické durové stupnice. Variácie tonického kvintakordu v dur.
 4. Výrazové prostriedky hudby. Rytmika, metrika, tempo, dynamika. Hudobné značky.
 5. Základy harmónie. Akord a jeho obraty. Hlavné harmonické funkcie.
 6. Tvorenie prísnych spojov I-IV, I-V. v durových tóninách (do 3 krížikov a 3 béčok). Akordické (gitarové) značky.
 7. Dominantný septakord a jeho obraty.
 8. Intervaly a ich rozdelenie. Intervaly čisté, veľké a malé. Sluchová výchova. 
 9. Základné taktovacie gestá v jednoduchých (dvoj- a trojdobých) a zložených (štvordobých) taktoch. Alla breve. Nástupy, závery, koruny.
 10. Diatonické molové stupnice. Druhy molových stupníc. Variácie molového kvintakordu.
 11. Modálne stupnice a ich praktická aplikácia v detskej piesni.
 12. Zhrnutie a opakovanie náročnejších prvkov hudobnej teórie.

 

 

 Literatúra:

 

FELIX, B.-JANÍČKOVÁ, S. 1996. Hudobná výchova 1, 2. Hudobná náuka a základy harmónie. Intonačno-rytmická výchova a sluchová analýza. Hlasová výchova. PF UMB B. Bystrica, 1996.

KOLOŠTOVÁ, M. 2010. Minulosť a prítomnosť nástrojovej hry v príprave učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky (1. stupňa ZŠ). Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Ostrava : PF OU 2010, s. 127-132.

KOLOŠTOVÁ, M. 2012. Hudobná edukácia v príprave učiteľov – elementaristov. Aktuální otázky současné hudebné výchovné teorie a praxe VII. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně 2012, s. 99-109.

KOPINOVÁ, Ľ. et al. 2004. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 1 diel. SPN Bratislava 2004.

SARAUER-GRŰNFELDOVÁ-BÖHMOVÁ. 1972. Klavírna škola pre začiatočníkov. 1. diel. OPUS, Bratislava 1972.

SUCHOŇ, E.-FILIP, M. 1993. Stručná náuka o hudbe. OPUS, Bratislava 1993.

Vybrané inštrumentálne skladby (pre pokročilých)

 

 

Kritériá udelenia kreditov:

 

Účasť a aktivita na seminároch a cvičeniach z hry na hudobnom nástroji.

 

Teoretická časť: 2 kontrolné písomné práce v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 2x25 bodov, čo predstavuje v celkovom súčte 50 bodov (minimálne 30 bodov).

 

Aplikačná časť:

 

1/ Intonácia 3 modelových piesní – 25 bodov (minimálne 15 bodov).

 

2/ Hra na hudobnom nástroji – 25 bodov (minimálne 15 bodov).

 

Vyžaduje sa prezentácia uvedených výsledkov vzdelávania aspoň na štandardnej úrovni.