Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

 

Tematický plán

ŠP: PEPg/Predškolská a elementárna pedagogika/

Typ štúdia/Ročník/Semester: Mgr./1./LS

Predmet : Umelecká expresia v edukácii

Vyučujúci: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Cieľ: Naučiť chápať umenie ako prostriedok rozvíjania emotívnej inteligencie, ako základ zážitkového učenia, vytváranie etických postojov a nonkognitívneho poznávania sveta v polyestetických a multimediálnych dimenziách.

 

Stručná osnova predmetu:

 

 1. 1.      Umenie v edukácii.
 2. 2.      Presahy umenia, hudby.
 3. 3.      Špecifiká hudobného a dramatického jazyka.
 4. Čo počujeme v hudbe? Čím sa nám hudba prihovára?
 5. Estetické kritériá a ich premeny.
 6. Vkus v umení a hudbe.
 7. Zážitkové učenie a polyestetická výchova.
 8. Hudba ako prostriedok komunikácie.
 9. Reprodukcia, improvizácia, interpretácia.
 10. Pedagogická interpretácia hudobného diela.
 11. Kompetencie učiteľa vo výchove umením k umeniu.

 

 

Literatúra:

Angeli, Oriente: Prvé stretnutie s hudbou. Bratislava: Mladé letá, 1986

Szabolczi, Bence: Dejiny hudby. Bratislava: ŠHV, 1962

Welsch, Wolfgang: Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993

Eggebrecht, Hans H.: Hudba a krásno. Praha: NLN, 2001

Waugh, Alexander: Umenie počúvať hudbu. Bratislava: Slovo,1997

Strenáčiková, Mária: Prežívanie hudby ako subjekt-objektová interakcia. Banská Bystrica:Au, 2012.

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

Účasť a aktivita na seminároch.

Prezentácia seminárnej práce.