Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Edukácia hudby v MŠ a ZŠ

Tematický plán Edukácia hudby v MŠ a ZŠ Výsledky vzdelávania: Osvojiť si a prakticky použiť teoretické poznatky týkajúce sa reprodukčných aktivít a počúvania hudby a psychomotorické zručnosti týkajúce sa intonácie a hry na hudobnom nástroji. Praktické zvládnutie hudobných metód (intonačná, imitačná, kombinovaná, met. návratov...) Aplikovať teoretické a poznatky a psychomotorické zručnosti pri práci s hud. artefaktom. Pedagogická interpretácia hudobného diela. Modelová interpretácia hudobného artefaktu. Osnova predmetu: Spájanie základov hudobnej náuky, intonácie a hry na hudobnom nástroji, intonovať z notového záznamu, zahrať na hudobnom nástroji, urobiť hudobný sprievod k piesni, transponovať piesne do iných tón. Metodika práce s detským hlasom. Základné znalosti z dejín hudby, náuka o hudobných formách, prvky , hlavné typy hudobných foriem. Hudobné nástroje symfonického orchestra, ľudové hudobné nástroje.

 

Literatúra: Felix, B. – Janíčková, S. 1996 : Hudobná výchova II. , UMB, Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, ISBN 80-88825-07-5. 1996. Felix, B. – Janíčková, S. 1996: Hudobná výchova II. , UMB, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica, ISBN 80-88825-07-5. 1996. Michálková, D. 2002. Detské piesne a hry so spevom. Banská Bystrica: UMB Pedagogická fakulta, 2002.78 s. ISBN 80-8055-722-5. Michálková, D. 2010. Kapitoly z dejín hudby. Banská Bystrica: UMB, Pedagogická fakulta, Tichá, A., Raková,M.: Zpíváme a posloucháme

 

Kritériá pre udelenie kreditov:

 

Hodnotenie. klasifikácia A - Fx

Účasť a aktivita na seminároch, bez neospravedlnených hodín.

Prezentácia uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni. Priebežné plnenie čiastkových úloh podľa tematických okruhov a pokynov vyučujúceho

 

Ukončenie predmetu.

 

- 2 Písomné previerky

- seminárna práca zameraná na vybrané okruhy problémov z dejín hudby a hudobných nástrojov,

- hra na hudobnom nástroji

 

Povinný minimálny výber s figuatívnym sprievodom

1. Etuda č. 70 (Klavírna škola)

2. Zajačik ušiačik

3. Rúčky

4. Medveďku, daj labku

5. Bola babka (Sedemdesiat sukien mala)

6. Zázračné koleso

7. Čie sú to húsky

8. Červené jabĺčko