Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tematický plán z nástrojovej hry.

Letný semester 2018/19

Predmet: Hra na hudobnom nástroji.

Študijný odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov.

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii.

 

Rámcový tematický plán.

 

Ciele predmetu:

 

Kognitívne:

Študent je schopný prezentovať skladby rôznych umeleckých období,(spamäti).

Teoretické zručnosti z harmónie je schopný aplikovať pri  harmonizácii piesní z učebníc pre 2.st.ZŠ.

 

Afektívne:

 Študent prejavuje  záujem o tvorbu slovenských, ale aj zahraničných skladateľov.

Pri prezentácii skladby dokáže tvorivo rešpektovať základné znaky jednotlivých štýlových období.

Je schopný uvedomovať si a uplatňovať si vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady pri estetickom hodnotení diel.

 

Psychomotorické:  Študent nadobudne zručnosti rôznych techník hry na hudobnom nástroji charakteristických pre jednotlivé hudobné štýly.  

Ukončenie predmetu: Interpretácia 4 skladieb podľa výberu

Molové stupnice s #.

C. Czerny – Etuda č. op.299., 599,

L.van Beethoven – Sonáta č.1.,op.2348.

J.S.Bach – Dvojhlasné invencie, Prelúdium ,Temperovaný klavír II.diel.

Prednes podľa výberu