Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra hudobnej kultúry, PF UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13

 

 

P o ž i a d a v k y z hry na hudobnom nástroji -

v  ŠP Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)

 

Predmet: Hra na hudobnom nástroji a hlasová výchova

Rozsah:    2

Ročník:    1.

Semester:  letný

Kredity:    2

1. Praktické zvládnutie stupnicových radov do 3 # a 3 b (dur, mol) harmonickou kadenciou  

    (I.-IV.-V.-I.) Tvorenie prísnych spojov (I.-IV., I.-V.) a ich praktická aplikácia na detskú

    pieseň.

2. Chromatický posun (dur, mol) akordov pri hlasových cvičeniach v rozsahu „a-a1.

3. Ovládať rôzne typy sprievodu k detským piesňam. Vedieť čítať akordické značky z učebníc

     hudobnej výchovy.

4. Výber piesňového materiálu  (16 piesní) z nových učebníc hudobnej výchovy pre  1.-4.

    ročník ZŠ (podľa pokynov vyučujúceho):

    z učebnice Hv pre 1. ročník – 4 piesne

    z učebnice Hv pre 2. ročník – 4 piesne

    z učebnice Hv pre 3. ročník – 4 piesne

    z učebnice Hv pre 4. ročník – 4 piesne

Cieľ predmetu:

Vedieť vytvoriť sprievod k detským piesňam v 1. – 4. ročníku ZŠ! Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním estetickej hodnoty a výrazových prostriedkov hudby.

Literatúra:

Damboráková-Gjabelová: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1977

Langsteinová, E.-Felix, B.: Učebnice hudobnej výchovy pre 2.-4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava

Felix, B.: Úpravy jednoduchých detských piesní. Rozmnoženina (pre potreby PF)

 

 

 

Zoznam odporúčaných priesní:

 

1. Pieseň o trúbke

2. Bola babka

3. Ťuki, ťuki, ťukalo

4. Spi, dieťatko spiže

5. Krbová

6. Smutný slimák

7. Nešťastie

8. Krajina Zázračno

9. Počítadlová

10. Čie sú to kone

11. Sniežik

12. Na Gregora

13. Hymna SR

14. Lístoček dubový

15. Fašiange sa krátia

 

 

Hodnotenie:

K bodu 1/ maximálne 2 b.

K bodu 2/ maximálne 3 b.

K bodu 3/ maximálne 2 b.

K bodu 4/ maximálne 15 bodov

 

A –  23 b

B –  20 b

C –  17 b

D –  14 b

E   -  11 b

 

 

 

 

Hlasová výchova –

 Praktická práca s hlasom na konkrétnom piesňovom materiáli; aplikácia metódy relatívnej solmizácie s využitím fonogestiky na vybraných detských piesňach (resp. úsekoch).Správne dýchanie a nasadenie tónu, hlavová rezonancia a iné postupy (opakovanie a upevňovanie). Prednes vybraných detských piesní a ich využitie na hodinách hudobného nástroja.

 

Cieľ predmetu:

Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním jej estetickej hodnoty a výrazových prostriedkov hudby.

 

Odporúčaný piesňový materiál:

- z učebníc hudobnej výchovy pre 1.-4. ročník ZŠ (výber)

Damboráková-Gjabelová: Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1977

Langsteinová, E.-Felix, B.: Hudobná výchova pre 2., 3.  a 4. ročník ZŠ. SPN, Bratislava.

 

Kompetencie:

Rozvíjať technickú a prednesovú spôsobilosť podľa individuálnej vyspelosti.

Vedieť čítať a používať akordické značky.

Poznať detský hlas a metodiku práce s ním.

Aplikovať hudobno-náukové prvky na detskú pieseň a porozumieť im.

Predniesť detskú pieseň s rešpektovaním jej estetickej hodnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.                                       V Banskej Bystrici 04.02.2015

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.