Didaktika výtvarného umenia

V akademickom roku 2019/2020 sa v študijnom programe  didaktika výtvarného umenia  v dennej a externej forme nebudú prijímať prihlášky z organizačných dôvodov.