Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informačné listy predmetov

V tejto sekcii nájdete všetky  informačné listy predmetov k študijným programom.

Bc_andragogika
Bc_evanjelikálna teológia a misia
Bc_pedagogika-vychovavávateľstvo 
Bc_predškolská a elementárna pedagogika
Bc_psychológia
Bc_sociálna práca
Bc_učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácií)
Bc_učiteľstvo na UMB s dvoma predmetovými špecalizáciami
Bc_učiteľstvo psychológie (v kombinácií)

Mgr _sociálna práca
Mgr_andragogika
Mgr_evanjelikálna teológia
Mgr_psychólogia
Mgr_sociálna pedagogika
Mgr_učiteľstvo na UMB s dvoma predmetovými špecializáciami
Mgr_učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Mgr_učitelstvo psychológie (v kombinácii)

PhD_andragogika
PhD_pedagogika
PhD_predškolská a elementárna pedagogika
PhD_sociálna práca
PhD_teológia