Deň otvorených dverí na pedagogickej fakulte UMB

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Ktorý sa uskutoční: 13. 2. 2019 od 9.30 - 14.00

Predstavíme Vám:

  • podmienky prijatia a možnosti štúdia,
  • uplatnenie našich absolventov na trhu práce,
  • priestory Pedagogickej fakulty UMB a internátu,
  • jednotlivé katedry podľa záujmu.

Môžete sa zúčastniť zaujímavých prednášok, seminárov, workshopov a hudobných vystúpení.

PROGRAM POČAS DŇA OTVORENÝCH DVERÍ