Všeobecné otázky k štúdiu a prijímaciemu konaniu

Ako prebiehajú prijímacie skúšky? 
Prijímacie konanie prebieha písomnou formou - test, ktorý vypĺňate v časovom limite, v rámci niektorých programov ako ústny pohovor 

Mate na vašej fakulte nejaké uvítanie prvákov? Beánie? 
Uvítanie prvákov na PF UMB nemáme.

Sú priateľskí ľudia na študentských domovoch?
Určite áno.

Dobrý deň, je prosím na pedagogickej fakulte aj volejbal?
V rámci športu pre študentov na UMB áno.

Dá sa u vás štúdium kombinovať? Napríklad bakalár predškolská a elementárna pedagogika a magister psychológia?
Konkrétne takáto kombinácia nie je možná. V niektorých prípadoch sú ale možné prestupy medzi tzv. príbuznými programami. 

Ako sa pripraviť na test zo všeobecného prehľadu?
Vo februári 2021 budú zverejnené tézy s odporúčanou literatúrou. Poda téz sa máte možnosť pripraviť aj na test zo všebecného prehľadu. 

Kedy budú pravdepodobne zverejnené dané tézy?
Koncom februára 2021.

Chcela som sa spýtať máte na univerzite posilňovňu?
V rámci športu pre študentov na UMB áno.

Koľko sa cca platí za internát mesačne? 
Približne 60€. 

Je možné študovať učiteľstvo anglického jazyka bez kombinácie? Koľko na taký odbor beriete študentov? Ak taký odbor študujem môžem učiť v MŠ, ZŠ a SŠ?
Nie, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry realizujeme ako kombinačný program s učiteľstvom inej aprobácie (predmetu), napr. s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry alebo učiteľstvom psychológie alebo učiteľstvom geografie. Podľa zamerania druhej aprobácie nájdete kombinačný študijný program v ponuke príslušnej fakulty UMB (FF, FPV alebo PF UMB). Absolvent/ka učiteľského kombinačného študijného programu anglického jazyka a kultúry sa uplatní predovšetkým na druhom stupni základnej školy a na stredných školách. 

Čo musím vyštudovať, aby som mohla byť učiteľkou anglického jazyka na strednej škole?
Kombinačný študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii s učiteľstvom inej aprobácie).

Je odbor učiteľstvo slovenského jazyka náročný? 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry ponúka UMB ako kombinačný učiteľský študijný program so štandardnou náročnosťou. Subjektívne vnímanie náročnosti štúdia sa však u jednotlivých študujúcich môže odlišovať.