Psychológia

Prijímačky na psychológiu obsahujú test iba zo všeobecnej psychológie alebo aj iný druh psychológie ?
Prijímačky na odbor psychológia sú realizované formou písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu Psychológia a Biológia) v rozsahu stredoškolského učiva a posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni. Z predmetu psychológia sa zachytávajú základné poznatky  zo všeobecnej a vývinovej psychológie. 

Koľko ľudí sa približne hlási na študijný odbor psychológia?
V poslednej dobe záujem výrazne rastie, v posledných rokoch sa počet prihlášok pohyboval v rozsahu 200-250 záujemcov.

Môžem sa uchádzať na psychológiu (jednoodborovú) aj keď som z obchodnej akadémie? 
Na odbor psychológia sa môže uchádzať absolvent ktorejkoľvek strednej školy s úplným ukončením stredoškolského vzdelávania. 

Chcel by som sa opýtať, ktorý predmet na jednoodborovej psychológii je najťažší (strašiakom)? 
Vnímanie náročnosti ponúkaných predmetov v rámci štúdia je výrazne subjektívne a individuálne a záleží predovšetkým od záujmu, preferencií a schopností samotného študenta ako ten-ktorý predmet zvláda.