Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predškolská a elementárna pedagogika

Ako študentka konzervatória som počas štúdia strednej školy nemala v rámci predmetov matematiku. Bol by to veľký problém v rámci prijímacieho konania na predškolskú a elementárnu pedagogiku? Ak áno, ako by sa dal riešiť? 
Absolventi konzervatória sú vítaní a kvôli tomu, že nemali na strednej škole predmet matematika nie sú v prijímacom konaní nijak znevýhodnení.

Musím vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj, ak chcem študovať predškolskú a elementárnu pedagogiku?  V zmysle pred nástupom na vysokú školu. Sú v tomto štúdiu nejaké predmety, ktoré si vyžadujú hrať na hudobnom nástroji? 
Hra na hudobnom nástroji je vítaná, nie však požadovaná. Bude stačiť chuť naučiť sa niečo nové na predmetoch, ktoré sú na to určené.

Môžem ísť na predškolskú pedagogiku aj z bežnej strednej školy nie pedagogickej? 
Na tento študijný program sa môžu prihlásiť všetci úspešní absolventi a absolventky akejkoľvek strednej školy. Dôležitý je vzťah k profesii, na ktorú študentov a študentky pripravujeme a chuť pracovať na sebe.

Na predškolskej a elementárnej pedagogike sa vyučuje matematika. Je v takom rozsahu ako na gymnáziu? Alebo sa dá zvládnuť aj tým, čo matika nejde?
Úspešnosť absolvovania matematických predmetov nezávisí od typu strednej školy. Viac záleží na motivácii, ochote na sebe pracovať a aktivite na seminároch. Naše učiteľky pracujú nielen na zlepšení matematického myslenia, ale aj na zlepšení vzťahu študentov k matematike.

Aké sú prijímačky na predškolskú a elementárnu pedagogiku? Testy sú skôr všeobecné alebo otázky sú zamerané na pedagogiku?
Testy sú vystavané tak, aby sa preverili študijné predpoklady uchádzača, ako i jeho všeobecný vedomostný rozhľad. Nejde teda o testy zamerané výhradne na vedomosti z pedagogiky. Okruhy požadovaných vedomostí  sú vždy obsahom téz, ktoré zverejňujeme v dostatočnom predstihu tu

Koľko sa hlási uchádzačov na program elementárna a predškolská pedagogika?
Počet uchádzačov sa prirodzene rok od roka líši. Pohybuje sa od 300 do 400. Stále sa tešíme vysokému záujmu a teší nás, že môžeme vyberať tých najlepších.

Budú sa pred samotnými prijímačkami konať prípravné kurzy na elementárnu pedagogiku alebo psychológiu? Ak nie prezenčnou formou aspoň online?
Máme túto skúsenosť. Roky sme takýto kurz poskytovali a pripravíme ho aj tento rok. To, či sa uskutoční však bude závisieť od záujmu zo strany uchádzačov.

Je súčasťou prijímačiek na elementárnu a predškolskú pedagogiku aj skúška z matematiky a slovenčiny? Robia sa talentovky?
Skúška z matematiky a slovenského jazyka nie je súčasťou prijímacieho konania. Súčasťou testu sú otázky, ktoré majú povahu preverenia študijných predpokladov (aj matematicko-logické myslenie, ovládanie pravopisu). Talentové skúšky nie sú.

Pri predškolskej a elementárnej pedagogike ako prebieha ten pohovor pri prijímačkách ? 
Pohovor nie je súčasťou plánovaného prijímacieho konania v tomto akademickom roku.

Kde na vašej stránke prosím nájdem predmety k predškolskej  a elementárnej pedagogike?
Opisy predmetov je možné nájsť v infolistoch, ktoré sú zverejnené na...

Vysvedčenie (1.-3. ročník) sa berie len koncoročne alebo aj výpis známok, teda polročné?
Zohľadňujú sa len známky z koncoročného vysvedčenia.

Je možné pokračovať v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ak mám ukončený odbor Pedagogika - vychovávateľstvo?
Áno, ak preukážete predpoklady pre toto štúdium v prijímacom konaní.

Ponúkate štúdium kombinácie predškolská a elementárna pedagogika a anglický jazyk?
Neponúkame. Avšak v študijnom programe elementárna a predškolská pedagogika máme výberové predmety, cez ktoré si môžete zlepšiť vašu angličtinu a získať zručnosti ako ju učiť.

Z ktorých bakalárskych odborov sa dá pokračovať štúdium v magisterskom odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie?
Prihlásiť sa môžu absolventi  akéhokoľvek bakalárskeho programu v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Tí, ktorí nie sú absolventmi programu Predškolská a elementárna pedagogika, budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa preveria  ich predpoklady pre štúdium Učiteľstva pre primárne vzdelávanie.