Projekty

Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Číslo projektu:Apvv-0690-10Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:PaedDr. Miroslav Valica, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Projekt vytvoril a verifikoval nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Kontaktná e-mailová adresa: brigsimo@gmail.com

Kontaktný formulár

=