V akademickom roku 2020/2021 vyučujem nasledovné predmety:

 

Filozofické a sociálne súvislosti edukácie 

Bakalárske štúdium: Predškolská a elementárna pedagogika, Andragogika 

Filozofické a sociálne súvislosti edukácie a sociálnej práce 

Magisterské štúdium: Sociálna práca 

Porovnávacia pedagogika a predprimárne vzdelávanie vo svete 

Magisterské štúdium: Predškolská pedagogika 

Vzdelávacia politika a školský manažment 

Magisterské štúdium: Predškolská pedagogika

Filozofické a sociálne východiská edukácie 

Doktorandské štúdium: Predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogika, Andragogika, Sociálna práca

Medzinárodný kontext edukácie 

Doktorandské štúdium: Predškolská a elementárna pedagogika

 

Študijné materiály k všetkým predmetom v dennom aj externom štúdiu sa nachádzajú v systéme elektronickej podpory LMS MOODLE. 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom, v prípade potreby sa môže konať aj online .

Kontaktný formulár

=