PEPg Bc.    Teória výchovy a vzdelávania - sylabus si môžete stiahnuť tu

PEPg Bc      Diagnostika a inklúzia vo vzdelávaní - sylabus

UPPV Mgr.  Akčný výskum meranie a diagnostikovanie v triede - sylabus

SPZ Mgr.    Metodológia výskumu v edukácii - sylabus

PrPg Mgr.   Metodológia edukačných vied a akčný výskum - sylabus

PrPg Mgr.   Dejiny pedagogiky a predškolskej výchovy - sylabus

PrPg Mgr.   Sebarefkexia a profesijný rovoj učiteľa - sylabus si môžete stiahnuť tu

študijné programy PhD.   Metodológia vied o výchove - sylabus

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prostredníctvom e-mailovej komunikácie kedykoľvek. Odpoviem podľa aktuálnych možností.

Kontaktný formulár

=