Projekty

Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.Koordinátor projektu:

Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Číslo projektu:Apvv-0690-10Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:PaedDr. Miroslav Valica, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Projekt vytvoril a verifikoval nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov.

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:30 - 09:30
Utorok
-
Streda
08:30 - 09:30
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=