AAB01           Dizajn a etika / René Baďura, Barbora Baďurová ; rec. I. Petelen, J. Veselovský. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita, 2016. - 191 s. [15,48 AH]. - ISBN 978-80-228-2909-0
 

ABD01           Filozofické rámcovanie problematiky / Barbora Baďurová. 2, kapitola.
In Európska identita v kontexte výchovy mládeže / ed. Eva Poláková ; rec. Ingrid Emmerová, Branislav Malík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1395-3. - S. 15-33 [1,05 AH].

 

ACB01           Environmentálna etika a výchova / Barbora Baďurová ; rec. Eva Poláková, Peter Krchnák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - 156 s. [7,85 AH]. - ISBN 978-80-557-0859-1

ACB02           Vybrané problémy sociálnej etiky : vysokoškolská učebnica pre pedagógov / Eva Poláková, Barbora Baďurová ; rec. Anna Klimeková, Vojtech Korim. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 112 s. [4 AH]. - ISBN 978-80-557-0662-7

 

ADM01          The potential of virtue ethics in ethical education in Slovakia = Potencijal etike vrlina u etičkom obrazovanju u Slovačkoj / Barbora Baďurová.
In Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2018. - ISSN 0353-765X. - Vol. 25, no. 2 (2018), pp. 67-84.

 

ADE03           Selected problems of current ethical education in Slovakia / Barbora Baďurová.
In Educazione : giornale di pedagogia critica. - Roma : Editoriale Anicia, 2016. - ISSN 2280-9600. - Vol. 5, no. 2 (2016), pp. 67-92.

 

Publikácie celý zoznam k 10.3.2021

 

 

Výber z publikačnej činnosti je možné nájsť aj na https://umb-sk.academia.edu/BarboraBaďurová

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
15:25 - 17:25
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, aby ste sa na konzultácie nahlásili vopred. Po dohode mailom (barbora.badurova@umb.sk) alebo telefonicky (048/ 446 4323) je možné prísť konzultovať aj v inom termíne.

Kontaktný formulár

=