Barbora Baďurová – navrhované témy záverečných prác - 2016/17

 

Bakalárske práce:

 -Vybrané smery environmentálnej etiky

-Etika úcty k životu

-Etika a práva zvierat

-Etická reflexia výskumu na zvieratách

-Človek ako objekt výskumu a etika

-Etika marketingu a reklamy 

-Etická reflexia výskumu kmeňových buniek

-Filozoficko-etická reflexia ľudských práv

 

Diplomové práce:

 

- Antropocentrická a neantropocentrická etika v etickej výchove

- Biocentrická environmentálna etika vo vyučovacom procese       

- Práva zvierat v etickej výchove

- Miesto environmentálnej etiky v etickej výchove

- Problematika ľudských práv v etickej výchove

 

Po dohode je možné navrhnúť aj vlastnú tému.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
15:25 - 17:25
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, aby ste sa na konzultácie nahlásili vopred. Po dohode mailom (barbora.badurova@umb.sk) alebo telefonicky (048/ 446 4323) je možné prísť konzultovať aj v inom termíne.

Kontaktný formulár

=