Usmernenie ku kreditovému systému (denné štúdium) - Tu

 

 

V jednom roku je štandardná záťaž 60 kreditov/ za semester 30 kreditov.

 

Na postup do vyššieho ročníka je potrebné získať minimálne 40 kreditov.

 

V prvom semestri musí študent úspešne absolvovať minimálne 2 povinné predmety.

 

V jednom roku je možné si zapísať najviac 90 kreditov.

 

 

 

Bc štúdium napr. EV-Pg:

Spolu 180 kreditov za celé štúdium (vrátane štátnych skúšok s obhajobou BcP)

Povinné spolu 134 kreditov= Ev 54 kreditov + Pg  54 kreditov + Spz 16 kreditov + štátna skúška s obhajobou BcP 10 kreditov

Povinne voliteľné spolu min 30 kreditov= Ev min 12 kreditov + Pg min 12 kreditov + Spz min 6 kreditov

Výberové spolu 16 kreditov= Spz min 6 kreditov + napr. Ev 5 kreditov + Pg 5 kreditov

Výberové predmety podľa vlastného výberu, aby celkový súčet kreditov za štúdium bol 180. 

Výberové predmety sú len doplnkové, takže dá sa navoliť aj viac PV predmetov a potom o to menej V.

 

Obdobne to platí nie len pre pedagogiku, ale i pre iné programy v kombinácii s EV. 

 

Informácie nájdete aj vo videu nižšie, ktoré pre Vás pripravili Vaši kolegovia Bc. Ciglanová a Bc. Szaszfali  (Vytvorené vrámci predmetu Študentská fakutlná aktivita 3)

animaker bc kredity

  :)

 

 

Predmety nájdete aj v Sprievodcovi štúdiom https://www.pdf.umb.sk/studium/sprievodca-studiom-pf-umb.html

na začiatku je spoločný základ cca od s. 140 EV...

Študenti kombinácií s FF UMB Sprievodca na http://www.ff.umb.sk/studium/sprievodca-studiom

(Na FF je systém modulov)

 

 

 

 

 

 

 

Mgr štúdium napr. EV-Pg:

Spolu 120 kreditov za celé štúdium (vrátane štátnych skúšok a obhajoby DP a praxí)

Povinné spolu 72 kreditov = Ev 13 kreditov + Pg 13 kreditov + Spz 10 kreditov + prax Ev+Pg 16 kreditov + štátne skúšky 20 kreditov[1]

Povinne voliteľné spolu min 30 kreditov = Ev min 12 kreditov + Pg min 12 kreditov + Spz min 6 kreditov

Výberové spolu 18 kreditov = Spz min 6 kreditov + napr Ev 6 kreditov + Pg 6 kreditov

Výberové predmety podľa vlastného výberu, aby celkový súčet kreditov za štúdium bol 120.

Výberové predmety sú len doplnkové, takže dá sa navoliť aj viac PV predmetov a potom o to menej V.

 

Obdobne to platí nie len pre pedagogiku, ale i pre iné programy v kombinácii s EV.

 

Predmety nájdete aj v Sprievodcovi štúdiom https://www.pdf.umb.sk/studenti/studujem/sprievodca-studiom.html

na začiatku je spoločný základ potom cca od s. 140 EV...

Študenti kombinácií s FF UMB Sprievodca na http://www.ff.umb.sk/studium/sprievodca-studiom  (Na FF je systém modulov)

 [1] Štátne skúšky 20 kreditov = DP 16 kreditov + Ev 2 kredity + Pg 2 kredity

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
15:25 - 17:25
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prosím, aby ste sa na konzultácie nahlásili vopred. Po dohode mailom (barbora.badurova@umb.sk) alebo telefonicky (048/ 446 4323) je možné prísť konzultovať aj v inom termíne.

Kontaktný formulár

=