Časovo-tématický plán G3

 

 1. Oboznámenie s vedeckým aparátom kritického vydania NZ Nestle-Aland 28.
 2. Textovo-kritické značky.
 3. Čítanie, gramatický rozbor a preklad 1J 1,1-2,2;
 4. Čítanie, gramatický rozbor a preklad 1J 1,1-2,2;
 5. Čítanie, gramatický rozbor a preklad 1J 1,1-2,2;
 6. Čítanie, gramatický rozbor a preklad Mk 1,1-28;
 7. Čítanie, gramatický rozbor a preklad Mk 1,1-28;
 8. Čítanie, gramatický rozbor a preklad Mk 1,1-28;
 9. Čítanie, gramatický rozbor a preklad Kol 1,1-23;
 10. Čítanie, gramatický rozbor a preklad Kol 1,1-23;
 11. Čítanie, gramatický rozbor a preklad Kol 1,1-23;
 12. Čítanie, gramatický rozbor a preklad R 3,21-26.  
 13. Čítanie, gramatický rozbor a preklad R 3,21-26.     

Odporúčaná literatúra:

Novum Testamentum Graece. vyd. Nestle – Aland 28, Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. ISBN 978-3-438-05140-0

PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava : Lingea, 2012. ISBN 978-80-8145-021-1

SOUČEK, J. B.: Řecko – český slovník k Novému zákonu. Praha : KEBF, 1973.

HANES, P. Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Bratislava : Vydavateľstvo ECM s.r.o., 1998. ISBN 80-85733-57-9

HAUBECK, W- von SIEBENTHAL, H: Neuer sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament I-II. Giesen : Brunnen Verlag, 1994. ISB3-7655-9392-3

MOUNCE, W.D. Basics of Biblical Greek: Grammar. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1993. ISBN 0-310-59800-1

MOUNCE, W.D. Morfology of Biblical Greek. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1995. ISBN 0-310-41040-1  

BibleWorks9. Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, VA : BibleWorks, LLC, 2011.

MASARIK, A. Memoračné kartičky k novozmluvnej gréčtine. Tajov : Teofania, 2011. ISBN 978-80-89492-06-0


 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:30
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo uvedených časov je možné aj individuálne dohodnúť na tel.: 0905 933 989. Konzultácie k bak. a mgr. prácam aj cez SKYPE vo večerných hodinách

Kontaktný formulár

=