Predmet sa sústreďuje na: čítanie, gramatickú, lexikálnu analýzu a preklad nižšie uvedených textov, pričom sa využíva kritický aparát NA 28, sústreďuje sa na kritériá posudzovania závažnosti variant rôznočítania a rozvoj schopnosti študentov pracovať s pôvodným textom Novej Zmluvy. 

 

 1. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Jk 1,1-21;
 2. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Jk 1,1-21;
 3. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Jk 1,1-21;
 4. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Fil 1,27-2,13;
 5. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Fil 1,27-2,13;
 6. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Mt 13,1-23;
 7. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Mt 13,1-23;
 8. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad Mt 13,1-23;
 9. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad 1.Pt 1,1-21;
 10. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad 1.Pt 1,1-21;
 11. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad 1.Pt 1,1-21;
 12. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad 1.Tim 4,6-16.
 13. Čítanie, gramatická, lexikálna analýza a preklad 1.Tim 4,6-16.

Odporúčaná literatúra:

Novum Testamentum Graece. vyd. Nestle – Aland 28, Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. ISBN 978-3-438-05140-0

PANCZOVÁ, H. Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava : Lingea, 2012. ISBN 978-80-8145-021-1

SOUČEK, J. B.: Řecko – český slovník k Novému zákonu. Praha : KEBF, 1973.

HANES, P. Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Bratislava : Vydavateľstvo ECM s.r.o., 1998. ISBN 80-85733-57-9

HAUBECK, W- von SIEBENTHAL, H: Neuer sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament I-II. Giesen : Brunnen Verlag, 1994. ISB3-7655-9392-3

MOUNCE, W.D. Basics of Biblical Greek: Grammar. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1993. ISBN 0-310-59800-1

MOUNCE, W.D. Morfology of Biblical Greek. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House : 1995. ISBN 0-310-41040-1  

BibleWorks9. Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, VA : BibleWorks, LLC, 2011.

MASARIK, A. Memoračné kartičky k novozmluvnej gréčtine. Tajov : Teofania, 2011. ISBN 978-80-89492-06-0

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:30
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie mimo uvedených časov je možné aj individuálne dohodnúť na tel.: 0905 933 989. Konzultácie k bak. a mgr. prácam aj cez SKYPE vo večerných hodinách

Kontaktný formulár

=