Cieľ:

Rozvinúť hlasové a spevácke schopnosti, zvládnuť základy speváckej techniky, istá intonácia a kultivovaný prednes skladieb

Kompetencie:

Poznatky z vedenia zboru, organizácia a manažment zboru, znalosť literatúry pre tento typ zboru, schopnosť založiť a viesť školský detský zbor

 

 

 
   

 

Tematické okruhy: Portfólio

 

Zaraďovanie do hlasových skupín, Jednohlas – unisono spev na vyrovnanie zvuku

Skladby so sprievodom nástroja: Marc Shaiman – Hail Holy Queen

                                                     Brian Trant – Ev´ry  Time I Feel the Spirit

                                                     Antonín Dvořák – Zajatá

 

Skladby á cappella: Zoltán Kodály – Esti dal

                                Zdenko Mikula – Horehronské klebetnice

                                Vladimír Gajdoš,arr. – Yesterday

                                Manegali – Parce Domine

                                Oldřich Halma – Svitaj

                                Luca Marenzio – Amate mi ben mio

 

 

Opakovanie repertoáru: Antonio Lotti – Vere languores nostros

                                       Antonín Tučapský – Ej ráno, ráno

                                       Miroslav Raichl – Milá moja

                                       Zdeněk Lukáš – Věneček

                                       Pavel G. Česnokov – Dostojno jesť

                                       Giusseppe Caccini – Ave Maria

Literatúra:

Piesňový a zborový hudobný materiál

Požiadavky:

1. Dochádzka a aktívna účasť na skúškach, sústredeniach a vystúpeniach

2. Zvládnutie požadovaného repertoár

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 12:05
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 12:05
Piatok
-
tiež podľa vopred dohodnutého termínu

Kontaktný formulár

=