Vedecko-pedagogická charakteristika - štruktúra

 

I. OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Meno, priezvisko:    Alfonz Poliak
  2. Vedecko-pedagogické hodnosti: PhD.
  3. Vysokoškolské vzdelanie (odbor, vysoká škola):  1973  Pedagogická fakulta Nitra-  národná škola - hudobná výchova,  Pedagogická fakulta Nitra                                                                                                                                                                                                            1979 - 1981 Diaľkové štúdium dirigentov speváckych zborov OÚ Bratislava 
  4.  Vedecké a pedagogické hodnosti (rok, pracovisko): kandidátska dizertačná práca:  2008 UMB PdF Banská Bystrica

II. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

  1. Miesto a doba pôsobenia: OŠ  a ŠS Prievidza 1973 – 2001                                                
  2. UMB PdF  Banská Bystrica 2001 - odborný asistent (akordeón, hlasová výchova, intonácia, dirigovanie zboru)
  3. Vedenie diplomových a rigoróznych prác, oponent dizertačných prác.

III. VEDECKÝ VÝSKUM, UMELECKÉ A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

   realizované umelecké diela, koncerty, výstavy a pod.:

18. 02. 2000                  Koncert – LD  Baník – Bojnice

10. 03. 2000                  Koncert – LD Mier – Bojnice

01. 04. 2000                  Koncert – 25. výročie zboru – Koncert DK Prievidza

05. – 07. 05.2000          Festival Mládež spieva – Turčianske Teplice

11. – 13. 05.2000          Festival PRIEVIDZA SPIEVA – Prievidza

25. 05. 2000                  Koncert – Zdravá škola – DK Prievidza

10. – 12. 06. 2000        Koncert - Janáčkove dni – Hukvaldy (amfiteáter)

                                      Koncert výchovný 2x – Třinec

15. 09. 2000                  Koncert – DK Lazany (poslanci NR SR)

09. 12. 2000                  Vianočné vinše a spevy – Farský kostol  Horné Vestenice -  

                                      v spolupráci s HOS Prievidza (p. Húsková)

26. 12.2000                   Vianočná omša – Farský kostol Prievidza

04. 01. 2001                  Koncert – komorný zbor – Bojnice

19. 01. 2001                  Koncert – novoročné stretnutie s predstaviteľmi města –

                                      DK Prievidza

23. 03. 2001                  Výchovný koncert pre ZŠ Malonecpalská Prievidza

01. 04. 2001                  Medzinárodný festival VOLOS `01 – Grécko koncerty Volos 2. 4.  a

                                                                                                 Budapešť 8. 4. 2001

21. 04. 2001                 Festival V.F. Bystrého – 2x vystúpenie ( 16,00 a 18,30h)

26. – 29.04.2001          Krajina zpěvu – Medzinárodný festival – Šumperk –

                                      Vystúpenia a výchovné koncerty.

11. 05. 2001                 Koncert – LD Baník Bojnice

01. 06. 2001                 Koncert – LD Mier Bojnice

08. 06. 2001                 Otvárací koncert pre festival Mládež spieva – DK Prievidza

22. 06. 2001                 Koncert – LD Baník Bojnice

11. 07. 2001                 Festival Grand Prix Slovakia – Otvárací koncert – Trenč. Teplice

14. – 22. 07. 2001        Medzinárodný projekt „Hudba spája“ – Koncert v kostole piaristov

                                      (16. 07.) Koncert Zámok Bojnice (18. 07.) Koncert DK Prievidza

                                      (20. 07.)

20. 09. 2001                  Koncert – LD Baník Bojnice

28. 10. 2001                  Koncert – Zámok Bojnice

26. 12. 2001                  Vianočná omša – Farský kostol – Prievidza

01. 02. 2002                  Koncert – LD Baník Bojnice

05. 04. 2002                  Koncert – LD Baník Bojnice

16. – 18. 04. 2002         Festival „Prievidza Spieva“ – Koncert otvárací a záverečný.

06. 09. 2002                  Koncert – LD Baník Bojnice

24. 10. 2002                  Koncert  katedry HUV  PdF – Ev. kostol Lazovná – Banská Bystrica

17. 11. 2002                  Koncert – DK Bojnice

20. 12. 2002                  Koncert Veľký Kýr – premiéra diel slov. skladateľov

22. 12. 2002                  Koncert  v kostole v Budči – spolu s Mgr. M. Hricom

26. 12. 2002                  Vianočná omša – kostol Prievidza

29. 12. 2002                  Vianočná omša a po ej koncert – kostol Lazany

07. 02 2003                    Koncert – LD Baník Bojnice

04. 04. 2003                   Výchovný koncert v Třinci – DK Třinec

05. 04. 2003                   Koncert pre nadáciu – DK Třinec

23. 05. 2003                   Koncert – LD Baník Bojnice

20. 06. 2003                   Koncert – LD Baník Bojnice                                                                                                               

Koncerty – domáce: 10 s Detským speváckym zborom Prieboj Prievidza

(Bojnice, Prievidza, B. Bystrica, Budča, Lazany, Nitra

26. 08. – 04. 09. 2003   Medzinárodný festival „Eurotreff 03“ Wolfenbúttel

                                      Koncerty v Nemecku: ( 9 koncertov) Bad Harzburg

                                                                                                  Wolfenbúttel

                                                                                                  Uetersen

                                      premiéra diela fr. skladateľa Jeana Absila: Le cirque de volant

22. 09. 2003                  Koncert – LD Mier – Bojnice

17. 10. 2003                  Koncert – Vráble ( 2 koncerty) – výchovný

07. 11. 2003                  Koncert – LD Baník – Bojnice

05. 12. 2003                  Koncert – Vianoce na zámku – Bojnice

19. 12. 2003                  Koncert Branč – premiéra skladieb slov. skladateľov

21. 12. 2003                  Koncert Budča – vianočný koncert spolu s Mgr. M. Hricom

26. 12. 2003                  Vianočná omša – farský kostol Prievidza

r.2004 ( 1. – 6. mesiac) – 4 koncertov – ( 13. 02.,  08. 03.,  07. 05.,  11. 06.)

                                      2 domáce festivaly – Prievidza spieva (20. 5. – 22. 5. 2004)

                                                                        Bojnické kúpeľné  hudobné leto (27. 6. 2004)

17. 04. 2004                  Koncert k 30. Výročiu založenia zboru

02. 06. – 07. 06. 2004    Medzinárodný festival „Ostrovy hudby“ Karviná 2004

                                       Koncerty v ČR(8) – Hrádok nad Moravicou

                                                                        Karviná

03. 07. – 11. 07. 2004   International Jugendmusikfestival Bad Arolsen

                                       Koncerty v Nemecku: (8) Homberg

                                                                                 Korbach

                                                                                 Kassel

                                                                                 Bad Arolsen

 

02. 10. 2004                  Koncertovanie pred a počas sv.omše, vysielané v ten istý deň aj rádiom

                                       Lumen

08. 10. 2004                   Koncert - LD Baník – Bojnice

10. 12. 2004                   Vianočný koncert- zámok Zvolen – koncert s Mgr. M. Hricom

26. 12. 2004                    Vianočná omša J. Egryho – farský kostol Prievidza

19. 01. 2005                    Koncert - LD Baník  - Bojnice

11. 03. 2005                    Koncert - LD Baník - Bojnice

06. 05. 2005                    Koncert – LD Baník – Bojnice

26. 06. 2005                    Hudobné leto – Koncert – zámok Bojnice

27. 06. 2005                    Koncert – LD Mier – Bojnice

14. 10. 2005                    Koncert – LD Baník-Bojnice

21. 10. 2005                      Otvárací koncert celoštátnej súťaže „ Mládež spieva 2005“

11. 11. 2005                       Koncert – LD Baník Bojnice

19. 11. 2005                       Koncert – ev. kostol Zvolen – hosť súťaže „Chrámová pieseň“

26. 12. 2005                       Vianočná omša J. Egryho – Farský kostol Prievidza

20. 01. 2006                       Koncert v katedrálnom chráme v Banskej Bystrici

03. 02. 2006                       Vyhlásenie najlepších športovcov za r. 2005 – DK Prievidza

05. 05. 2006                       Koncert – DK Prievidza

19. – 20. 05. 2006               Koncert - Festival „ Prievidza spieva ´06“

20. 10. 2006                        Autorský koncert Z. Mikulu – Sympózium „Cantus Choralis ´06“

27. 10. 2006                        Koncert – LD Baník Bojnice 

08. 12. 2006                        Koncert Kultúrne a metodické centrum Trenčín (Dom armády)

13. 12. 2006                        Koncert Nitra            

26. 12. 2006                        Vianočná omša  - Farský kostol Prievidza

19. 01. 2007                        Koncert – LD Baník Bojnice

16. 02. 2007                        Koncert -  LD Baník Bojnice

11. 05. 2007                        Koncert  - LD Baník Bojnice

22. 09. 2007                        Sakrálny koncert – Hronský Beňadik – Kláštor Palotínov

09. 11. 2007                        Koncert LD Mier Bojnice

28. 11. – 4. 12. 2007           Medzinárodná súťaž Barcelona `07 – Španielsko ( 3 koncerty)

26.12. 2007                         Vianočná omša – Farský kostol Prievidza

22. 02. 2008                        Koncert LD Baník Bojnice

27. 03. 2008                        Koncert DK Trstená (ŽSZ Mladosť)

24. 04. 2008                        Koncert – SZ MLADOSŤ – Festival V.F.B. – B. Bystrica

26. 04. 2008                        Koncert – PRIEBOJ – Festival V.F.B. – B. Bystrica

07. 05. – 13. 05. 2008         Medzinárodný festival FIMU - Belfort – Francúzsko

09. 05. 2008                        Koncert „ Prievidza spieva“ – bez dirig. – zbor

16. 05. 2008                        Koncert LD Baník Bojnice

17. 05. 2008                        Koncert Piaristický kostol Najsv. Trojice – Prievidza

17. 10. 2008                        Koncert LD Baník Bojnice

29. 11. 2008                        Koncert – Kostol sv. Kataríny – Kremnica

17. 01. 2009                        Koncert – Diecézny ples - Bojnice

26. 03. 2009                        Vystúpenie ku Dňu učiteľov – B. Bystrica – SZ Mladosť

22. 04. 2009                         Koncerty (2)  k 50. výročiu založenia CVČ v Prievidzi

24. 04. 2009                         Koncert LD Baník Bojnice

29. 04. 2009                        Vystúpenie  - hudobné leto v Trenčíne – ŽSZ Mladosť

08. 05. 2009                         Festival ABB ´09 – Banská Bystrica – 2 vystúpenia (Hronsek)

05. 06. 2009                         Koncert LD Baník Bojnice

25. 09. 2009                         Koncert LD Baník Bojnice

17. 10. 2009                         Koncert kostol sv. Mikuláša - Trnava

28. 11. 2009                         Výročný koncert – Mladosť – Ekonomická fakulta B. Bystrica

07. 12. 2009                         Vystúpenie na MsÚ B. Bystrica – „Srdce na dlani 2009“

20. 01. 2010                         Novoročný koncert – Kostol sv. Michala Archanjela – B.B.

12. 02. 2010                         Koncert – Najúspešnejšie kolektívy a pracovníci kultúry –Bojnice

22. 04. 2010                         Koncert - Prievidza spieva ´10 – kostol Handlová

24. 04. 2010                         Koncert – Prievidza spieva ´10 – DK Prievidza

09. 06. 2010                         Koncert Vítání léta – Mladosť – KC Golf  Semily – ČR -  

                                              Královehradecké slavnosti sborového zpěvu

27. 09. 2010                         Vystúpenie v ŠVK  B. Bystrica – cyklus Osobnosti – SZ Mladosť

21. 10. 2010                         Cantus Choralis Slovaca – Mladosť

08. 01. 2011                         Koncert pri jubileu dirigenta – Kongresová sála  KC Bojnice

18. 01. 2011                         Novoročný koncert – kostol sv. Michala Archanjela – B. Bystrica

07. 05. 2011                         Festival ABB ´11 – Banská Bystrica – 1 vystúpenie – súťaž

10. – 13. 06. 2011                Medzinárodný festival FIMU – Belfort – Francúzsko-4 koncerty

18. 01. 2012                         Novoročný koncert – kostol sv. Michala Archanjela – B. Bystrica

30. 05. 2012                         Koncert – B. Martinů – Otvíraní studánek – ŠVK B. Bystrica

23. 01. 2013                         Novoročný koncert – kostol sv. Michala Archanjela – B. Bystrica

21. 01. 2014                         Novoročný koncert – kostol sv. Michala Archanjela – B. Bystrica

12. 11. 2014                         Dni vedy a otvorených dverí – Koncert A301, 11:00 hod. PF UMB

12. 11. 2014                         Slávnostný koncert k 60. výročiu PF UMB – aula EF UMB BB

07. 11. 2015                         Koncert  –  sála RKC Prievidza (Prievidzské zborové dielne)

11. 11. 2015                         Koncert Ženského zboru Mladosť – DOD PF UMB

07. 12. 2015                         Srdce na dlani – Koncert ženského zboru Mladosť – Radnica BB

08. 01. 2016                         Novoročný koncert – kostol sv. Michala Archanjela – B. Bystrica

05. – 06. 11. 2016                Koncert –  sála RKC Prievidza (Prievidzské zborové dielne)

16. – 17. 09. 2017                Koncert –  sála RKC Prievidza (Prievidzské zborové dielne)

06. – 07. 10. 2018                Koncert –  sála RKC Prievidza (Prievidzské zborové dielne)

 

Vedecká výchova

a) Vyriešené a riešené vedeckovýskumné úlohy:

Člen riešiteľského kolektívu – Projekt č. 027UMB – 4/2011 , spoluriešiteľ KEGA 3/4182/06

               KEGA – 3/4182/06  Vedúci projektu: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.  Názov projektu „Zborový spev ako integrálna súčasť edukačno-výchovného v procese univerzitného speváckeho zboru s vyústením do zahraničnej prezentácie“. Spoluriešitelia Mgr. art. Hana Kováčová, PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. 

               KEGA – č.8 / 2006/07  Prezentácia vysokoškolského speváckeho zboru Mladosť a uplatnenie súčasnej zborovej tvorby v oblasti edukácie  a zahraničnej umeleckej prezentácie – PF UMB (M. Pazúrik, H. Kováčová, A.Poliak). Oponentúra  na PF UMB v Banskej Bystrici, január 2008.

b) Aktívna účasť na vedeckých konferenciách a seminároch v zahraničí (počet, miesto konania):

Medzinárodný festival „Eurotreff 03“ Wolfenbúttel    premiéra diela fr. skladateľa   Jeana Absila: Le cirque de volant

Medzinárodné sympózium Cantus Choralis Ústí nad Labem

 

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých a umeleckých komisií:

 Člen umeleckej komisie festivalu zborového spevu   s medzinárodnou účasťou „Prievidza spieva“

 Člen poradného zboru pre zborový spev a komornú hudbu v BBSK

 Člen predstavenstva Asociácie speváckych zborov Slovenska, predseda sekcie detských speváckych zborov

 Člen ústredného poradného zboru pre zborový spev pri NOC  Bratislava

  Riaditeľ sekretariátu ABB 2011

  Riaditeľ sekretariátu ABB 2013

  Riaditeľ sekretariátu ABB 2015

  Riaditeľ sekretariátu ABB 2017

  Riaditeľ sekretariátu ABB 2019

 

Ocenenia:

-         Cena mesta Prievidza – primátor mesta - za  zásluhy o rozvoj kultúry a propagáciu mesta; 25.1. 2003 (cena za r. 2002)

-          Cena primátora mesta Prievidza za r. 2006

-          Plaketa Daniela Gabriela Licharda – za dlhoročnú a úspešnú dirigentskú prácu - NOC - 2007

-          Pamätný list riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica r. 2011

-          Pocta generálneho riaditeľa NOC – 2012

-          Ďakovný list mesta Prievidza a primátorky mesta – za organizovanie výchovnej, vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí a mládeže; 17. 10. 2014

-          Ocenenie - dirigentská osobnosť, ktorá významne prispela k rozvoju detského zborového spevu na Slovensku – generálny riaditeľ NOC- pri príležitosti jubilejného 50. ročníka súťaže Mládež spieva 2019

 

Rozhlasové relácie:

                                 Študentské šapitó – október 2002 – rádio Lumen

                                 Kľúčik od piatich čiar (1. 10. 2003) – Rádio Regina

                                 30. rokov speváckeho zboru PRIEBOJ (18. 4. 2004) – Slovenský rozhlas

                                 Konečne sobota – 21. 8. 2004, SRO 1

                                 Pútnická omša zo Starých Hôr – 02. 10. 2004 – rádio Lumen

                                 U nás doma – 11. 05. 2006 – rádio Regina

                                 Rozhovor pre  SRO  k výročiu spev. zboru Úsmev – redaktor Marián    

                                 Ondáš – 12. 5. 2007

                                 Spevácky zbor – 22. 3. 2010, 6:20 – SRO, redaktor Marián Ondáš

                                 Interview  pre SRO v cykle lokálpatriot – redaktor Marián Ondáš  5.1.´11

                                 RTV Prievidza – Pocta dirigentovi – 14. 1. 2011

                                 Sobotníček, Rádio Lumen – 21. 04. 2012 red. Jožko Pikulík

                                 Akcenty-rezonancie, Rádio Devín (SRo 3),  16. 06. 2012, 14:00 hod.

                                 red. Kovačech  

                                 Interview pre rádio Regina – festival ABB2013 – 9. 5. 2013

                                 Interview pre rádio Regina – Mládež spieva – 22. 6. 2013

                                 Interview pre rádio Regina – Prievidza spieva – 28. 4. 2014  

                                 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/145a8a9420919ed4?projector=1

                                 Interview pre rádio Regina – festival ABB2015 – 6. 5. 2015

                                 Interview pre rádio Regina – Prievidzské zborové dielne – 9. 11. 2015

                                 Interview pre rádio Regina – festival ABB2017 – 29. 4. 2017

 

Publikačná činnosť:

Krehká budúcnosť: celoštátna súťažná prehliadka detských zborov v Prievidzi/ Alfonz Poliak In:  .- 1335 – 4515 Národná osveta .-  Roč. 13, č. 8 (2003), s. 11

AED Faktory ovplyvňujúce kvalitu detského zborového spevu In: Zborník  katedry hudobnej výchovy PF UMB Banská Bystrica 2004 s. 85 ISBN 80-8083-059-2

AFC K jubileu Bela Felixe a jeho sborové tvorby. Príspevok na medzinárodnom sympóziu Cantus Choralis ´05 v Ústí nad Labem 16.- 20. 10. 2005

Jubilant In: Múzy v škole  č.3  roč. 2005

BED K interpretácii duchovnej hudby v detských speváckych zboroch. Príspevok na medzinárodnom sympóziu Cantus Choralis ´10 v Banskej Bystrici 21.- 24. 10. 2010, ISBN 978-80-557-0257-5

Adventný festival zborového spevu v Lučenci In: REKUS, regionálny mesačník, ročník 21, číslo 2, február 2011, s. 3

BDF Jubilujúci skladatel. In: Múzy v škole 3-4/2011. OZ Múzy v škole, Banská Bystrica, 2012, ISSN 1335 -1605

BDF Význam detského speváckeho zboru pri formovaní osobnosti. In: Múzy v škole 3-4/2011. OZ Múzy v škole, Banská Bystrica, 2012, ISSN 1335 -1605

BDF Dynamika, nuansy v speváckom zbore. In: Múzy v škole 3-4/2011. OZ Múzy v škole, Banská Bystrica, 2012, ISSN 1335 -1605

AFC Význam detského speváckeho zboru (pri formovaní osobnosti) In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII. Mezinárodní konference. UJEP Ústí nad Labem, 2012, ISBN 978-80-7414-475-2

BDF Keď smrť neznamená Fine… za Zdenkom Mikulom. In: Múzy v škole 3-4/2012. OZ Múzy v škole, Banská Bystrica, 2012, ISSN 1335 -1605

Kto nás to ide učiť… http://www.auhs.hplus.sk/user_upload/files/Viva%20zbor%20REAKCIA%206.pdf?PHPSESSID=57d7bb07b288e987d321b55c1d0b4c6c

BDF Kto nás to ide učiť? In: Hudobný život 7 – 8 roč. XLV. 2013, ISSN 13 35 41 40

AED Detský spevácky zbor – metodické zamyslenie In: Kontexty hudobnej pedagogiky I. Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2013,  ISBN 978-80-557-0553-8

BDF Skladateľ Ilja Hurník zomrel. In: Múzy v škole 1-2/2013. OZ Múzy v škole a KHK PdF UMB, Banská Bystrica, 2013, ISSN 1335 -1605

BDF Tempo v zborových skladbách In: Múzy v škole 1-2/2013. OZ Múzy v škole a KHK PdF UMB, Banská Bystrica, 2013, ISSN 1335 -1605

BDF Viva – Mládež spieva! (2013) In: Múzy v škole 3-4/2013. OZ Múzy v škole a KHK PdF UMB, Banská Bystrica, 2013, ISSN 1335 -1605

BDF  Ľudová pieseň v detskom zbore In: Múzy v škole 3-4/2014. OZ Múzy v škole a KHK PdF UMB, Banská Bystrica, 2014, ISSN 1335 -1605

BDF  Ľudová pieseň v detskom zbore In: Múzy v škole 1-2/2015. OZ Múzy v škole a KHK PdF UMB, Banská Bystrica, 2015, ISSN 1335 -1605

BDF  50 rokov Detskej zborovej školy VESNA - Moskva In: Múzy v škole 3-4/2015. OZ Múzy v škole a KHK PdF UMB, Banská Bystrica, 2015, ISSN 1335 -1605

RDB  Alfonz Poliak, 2016: Výnimočný človek – výnimočné ocenenie. In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Universitas Matthiae Belii. ročník

 

Citácie:

Prieboj i Štývarčata potěšily:        Horizont  č.15/XI           15.dubna 2003         ČR

Elfter Eurotreff in Wolfenbuttel: Hier sind die Superstars: Wolfenbutteler Schaufenster Nr. 36/25 Sonntag, 31. 8. 2003

Vom Burgermeister begrusst: Ueterssener Nachrichten Nr. 204  Dienstag, 2. 9. 2003

Musikalischer Start in die Woche: Uetersener Nachrichten Nr. 205  Mittwoch, 3. 9. 2003

Prieboj dirigovala Francúzska. In: Prieboj 3. 10. 2003

D. Michalková: Zborová tvorba V. Gajdoša s dôrazom na spracovanie pozostalosti Jána Egryho In: Prednáška VI. Medzinárodné sympózium o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca 2004. ( 9. 9. – 11. 9. 2004 )

Kam za kultúrou: Prievidzko č.25 r.2005

M. Pazúrik: Z histórie zborového spevu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici: Zborník katedry hudobnej výchovy PF UMB Banská Bystrica 2004  s.166, 167

Štefan Altán: Mládež spieva In: Hudobný život č. 1/2006, roč. XXXVIII

Ján Leporis: Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej...In: Teplické zvesti 12/2006, Turčianske Teplice, s 7

http://www.turciansketeplice.sk/download_file_f.php?id=18473

Ľubica Nechalová: Vladimír Gajdoš, UMB Banská Bystrica - 2007 ISBN 978-80-8083-458-6 str. 111-112

E. Hunčagová:  Zborový spev v koncepcii pôsobenia Národného osvetového centra v rokoch 1993 – 2007. Zost. Eleonóra Hunčagová. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2007. s. 102. ISBN 978-80-7121-286-7

Ľubica Nechalová: Zborová tvorba Bela Felixa – Zborník UMB 2008 – ISBN 978-80-8083-828-7

Milan Pazúrik: Mladosť štyridsaťročná – UMB 2009 – ISBN 978-80-8083-898-0

Ľubica Nechalová: Akademická Banská Bystrica 2009 In: Cantus  82 * 3/2009 str. 12

Miroslava Pastorková Kiseľová: Banskobystrická Mladosť jubilovala In: Cantus 84 * 1/2010 ISSN 1210 – 7956

DAD: Priebojáci chystajú netradičné stretnutie In: MY Hornonitrianske noviny 29. 11. 2010 č. 47, roč. 6/51

Dad: Stretnutie Priebojákov In: Prievidzsko 10. 12. 2010, č. 49,  región PRESS s.r.o.

Kološtová, Marianna: Tibor Sedlický a príprava učiteľov hudobnej výchovy. In: Acta Humanica, FPV Žilinskej univerzity 1/2010, s. 164, ISSN 1336-5126

Marián Kucman: Dirigent Prieboja oslávil šesťdesiatku so zborom In: Hornonitrianske noviny 11. 1. 2011, č. 1, roč. 6/51

Belo Felix, 2011: Mladosť - novoročná. Spravodajca Universitas Matthiae Belii, ročník 17, číslo 3, Banská Bystrica, UMB, 2011. s.14.

Katarína Vrablicová a kol.: Osobnosti. Výročia 2011 – NOC Bratislava 2011 – ISSN 1335 - 4515

Belo Felix, 2010: Detská tanečná pieseň v speváckom zbore In: Zborník Cantus Choralis Slovaca 2010, Banská Bystrica, UMB, PF 2011, s. 103 – ISBN 978-80-557-0257-5

M. Pazúrik: Opäť boli úspešné banskobystrické vokálne telesá. Spravodajca Universitas Matthiae Belii, ročník 17, číslo 5, Banská Bystrica, UMB, 2011. s.2.

Štefan Kosturko,2011: Gaudete in Dominohttp://www.roznava.rcc.sk/roznava/view.php?cisloclanku=2011120005

Miroslav Holečko, 2011: Vo Zvolene bude celoslovenský festival cirkevných zborov

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111118022

Ľubica Nechalová: Akademická Banská Bystrica. In : Cantus 90 – 3/2011, UČPS, Praha, ISSN 1210 – 7956

Eleonóra Hunčagová (eh), 2008: Spravodajstvo, koncerty In: Hudobný život 9 roč. XL. 2008

Eda: www.prievidza.sk/spravodajstvo/rozospievana-prievidza/

Belo Felix, 2015: Hudba v živote človeka. In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Universitas Matthiae Belii. ročník 21, január– február 2015, číslo 3, s. 26 - 27

ISSN 1339-6749

Jela Šuleková, 2015: Zbory z Novej Bane sa prepracovávajú k slovenskej špičke. In: Novobanské noviny, ročník XXVI, č. 7, 2015, s. 10

http://www.novabana.sk/files/filelist/253/nbdoku_2015_23815-1.pdf

Marianna Kološtová, 2015: Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogky Viliam Fedor a Tibor Sedlický. Belianum. Vydavateľstvo UMB Banská Bystrica, 2015, s.94, ISBN 978-80-557-0723-5

Marianna Kološtová, 2015: Hudba ako zázračná alebo (trinásta) komnata – príspevok k umeleckej činnosti Bela Felixa. In: Aura musica 8/2015, PF UJEP, Ústí nad Labem, s.15, 18, ISSN 1805-4056

Marianna Kološtová, 2016: Detská piesňová tvorba Bela Felixa v učebniciach hudobnej výchovy pre základné školy. In: Acta universitatis Matthaei Belii, Pedagogická fakulta, Zborník vedeckovýskumných prác č. 16, UMB Banská Bystrica, 2016, s. 132, ISBN 978-80-557-1227-7

 

Poroty:

              Medzinárodná súťaž zborov „Puchar Tatier 1985“ Zakopane          

              Medzinárodná súťaž stredoškolských zborov „Opava cantat“   1998 Opava

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2001“ -  Prievidza

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2003“ -  Prievidza 6. – 7. 6. 2003

              Festival  „Madvov pamätník“ -   1999, 2000, 2001, 2003 Nitrianske Rudno

              „Chrámová pieseň“ - Čebovce 19. 10. 2003

              Medzinárodná súťaž stredoškolských zborov „Opava cantat“ 14. 11. 2003

              Festival V. F. Bystrého 24. 4. 2004  Banská Bystrica

              „Chrámová pieseň“ – Zvolen 19.11.2005

              Festival V. F. Bystrého 27. – 29. 04. 2006 Banská Bystrica

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2006“ – Turčianske Teplice  17. – 18. 11. 2006

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2007“ – Prievidza 15. – 16. 6. 2007

              Regionálna prehliadka speváckych zborov – Žiar nad Hronom 20.10.2007

              Krajská súťaž mládežníckych spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica 25. 04. 08

              Celoslovenská súťaž „ Mládež spieva 2008“ – Bratislava  13. – 14. 6. 2008

              Regionálna prehliadka detských speváckych zborov – Žiar nad Hronom 12. 11. 08

              Regionálna prehliadka dospelých speváckych zborov – Kremnica 29. 11. 08         

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2009“ – Prievidza  05. – 06. 06. 2009

              Regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov – Lučenec 5.12.09

              Krajská prehliadka mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva B.Bystrica

              - 23.4.2010 

              Festival V.F. Bystrého - súťaž detských speváckych zborov–B. Bystrica - 24. 4. 2010

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2010“ – Rimavská Sobota 18. – 20. 06. 2010

              Celoslovenská„Chrámová pieseň“ v rámci IX. Gorazdových dní – Zvolen 13.11.2010

              Krajská súťaž speváckych zborov dospelých – Topoľčany – 20. 11. 2010

              Regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov – Lučenec 4.12.10

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica 15. 04. 2011           

              Celoslovenská„Chrámová pieseň“ v rámci X. Gorazdových dní – Zvolen 19.11.2011

              Adventné stretnutie zborov z Novohradu v Brezničke – 11. 12. 2011

              Krajská súťaž mládežníckych spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica 20. 04. 12

              Krajská súťaž speváckych zborov dospelých – B. Bystrica – 11. 05. 2012

              Celoštátna postupová súťaž speváckych zborov dospelých – B. Bystrica 20. 10. 2012

              Regionálna prehliadka speváckych zborov “Chrámová pieseň“ – Ladomerská Vieska    

              – 28. 10. 2012

              Celoslovenská„Chrámová pieseň“ v rámci XI. Gorazdových dní – Zvolen 10.11.2012

              Adventné stretnutie zborov z Novohradu v Brezničke – 08. 12. 2012

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica 19. 04. 2013           

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2013“ – Prievidza  14. – 15. 06. 2013

              Regionálna prehliadka dospelých speváckych zborov – Kremnica 29. 09. 2013 

              Moyzesiana – medzinárodná spevácka súťaž študentov vysokých škôl   

              pedagogického smeru – Prešov 14. 11. 2013       

              Celoslovenská „Chrámová pieseň“ v rámci XII. Gorazdových dní –

              Zvolen 16.11.2013

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica 11. 04. 2014           

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2014“ – Rimavská Sobota 16. – 17. 05. 2014

              Regionálna prehliadka dospelých speváckych zborov „Aká si mi krásna..“  – Banská  

              Štiavnica - 28. 09. 2014 

              Festival V.F. Bystrého - súťaž  speváckych zborov– B. Bystrica - 08. 11. 2014

              Celoslovenská „Chrámová pieseň“ v rámci XIII. Gorazdových dní – Zvolen

              22.11.2014

              Regionálna prehliadka detských speváckych zborov – Nová Baňa - 01. 04. 2015

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica - 17. 04. 2015

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ –  Ilava - 28. 04. 2015

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2015“ – Prievidza -  27. – 29. 05. 2015

              Krajská súťaž speváckych zborov dospelých – Žiar nad Hronom – 06. 06. 2015

              Krajská súťaž speváckych zborov dospelých–Považská Bystrica, Jasenica–30.08.15

              Celoštátna postupová súťaž speváckych zborov dospelých – Košice 17. 10. 2015

              Krajská súťaž mládežníckych zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica - 15. 04. 2016

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2016“ – Rimavská Sobota 19. – 21. 05. 2016

              Celoslovenská „Chrámová pieseň“ v rámci XV. Gorazdových dní – Zvolen

              26.11.2016

              Adventné stretnutie zborov z Novohradu vo Fiľakove – 03. 12. 2016

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica - 21. 04. 2017

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ –  Ilava - 26. 04. 2017

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2017“ – Prievidza -  8. – 9. 06. 2017

              Regionálna súťaž speváckych zborov dospelých – Žiar nad Hronom – 17. 06. 2017

              Krajská súťaž speváckych zborov dospelých – Banská Bystrica – 30. 08. 2017

              Celoštátna súťaž speváckych zborov dospelých – Spišská Nová  Ves 20.-21. 10. 2017

              Celoslovenská „Chrámová pieseň“ v rámci XVI. Gorazdových dní – Zvolen

              25.11.2017

              Celoslovenská prehliadka vokálnych skupín „Vianoce a cappella“ – Žiar nad  

              Hronom, 02.12.2017

              Adventné stretnutie zborov – Novohradské osvetové stredisko Lučenec – Poltár,   

              10.12.2017

              Celoslovenská „Chrámová pieseň“ v rámci XVII. Gorazdových dní – Zvolen

              24.11.2018

              Celoslovenská prehliadka vokálnych skupín „Vianoce a cappella“ – Žiar nad  

              Hronom, 01.12.2018

              Adventné stretnutie zborov – Novohradské osvetové stredisko Lučenec – Divín,   

              08.12.2018

              Regionálna prehliadka detských speváckych zborov – Žiar nad Hronom 29. 3. 2019

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ – B. Bystrica 12. 04. 2019

              Krajská súťaž detských spev. zborov „Mládež spieva“ –  Ilava  26. 04. 2019

              Celoslovenská súťaž „Mládež spieva 2019“ – Prievidza  29. – 31. 05. 2019

              Krajská súťaž speváckych zborov dospelých „Viva il Canto“ – Žiar nad Hronom

              15. 06. 2019

 

Semináre, školenia, prednášky:

               Prednáška pre dirigentov a seminaristov – účastníkov Celoštátnej súťaže Mládež  

               spieva 2005 – Netradičné formy notácie - Prievidza 21. 10 2005

               Školenie dirigentov speváckych zborov – POS Žiar nad Hronom 14. 3. 2009

               Školenie dirigentov speváckych zborov – POS Žiar nad Hronom 28. 3. 2009

               Dirigentský kurz – Martin 6. – 11. 07. 2009 – Matica slovenská

               Dirigentský kurz – Stupava 11.- 16. 08. 2009 – NOC Bratislava

               Dirigentský kurz – Martin, Bystrička  20. – 24. 08. 2010 – Matica slovenská

               Školenie dirigentov speváckych zborov – POS Žiar nad Hronom 29. 09. 2013

               Školenie dirigentov speváckych zborov – POS Žiar nad Hronom 23. 11. 2013

               Školenie dirigentov speváckych zborov – POS Žiar nad Hronom 30. 11. 2013

               Prievidzské zborové dielne – Prievidza RKS – 7. 11. 2015

               Prievidzské zborové dielne – Prievidza RKS –  5.  – 6. 11. 2016

               Dirigentský kurz – Žiar nad Hronom 09.- 11. 12. 2016 – NOC Bratislava

               Dirigentský kurz – Rimavská Sobota 4. – 10. 7. 2017 – NOC Bratislava

               Prievidzské zborové dielne – Prievidza RKS –  16.  – 17. 09. 2017

               Prievidzské zborové dielne – Prievidza RKS –  06.  – 07. 10. 2018

               Prednáška pre dirigentov a seminaristov – účastníkov Celoštátnej súťaže Mládež  

               spieva 2019 – spoločné skladby pre záverečný spev – Prievidza 30. O5. 2019

 

IV. VÝZNAMNÉ DOSIAHNUTÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ A UMELECKÉ VÝSLEDKY PRÁCE:

Prezentácia zborového  umenia:  

a) účasť na medzinárodných súťažiach:

                                                                 (Tolossa, Llangollen, Neerpelt, Arezzo, Zakopane,

                                                                  Des   Moines, Volos, Wolfenbuttel, Barcelona....}

 b)  účasť na medzinárodných festivaloch:

                                                                  (Jugendmusikfestival Bad Krozingen, Medzinárodný

                                                                  festival „ Krajina zpěvu“ Šumperk ,  Svátky písní

                                                                   Olomouc,  Královehradecké  slávnosti sborového  

                                                                   zpěvu, Medzinárodný festival FIMU Belfort,

                                                                   International festival „Frohlich sein und singen“ Halle,

                                                                   Internationales Jugendmusikfestival Bad Arolsen,

                                                                   Medzinárodný  festival Vilingen-Schweningen,

                                                                   Medzinárodný festival  „Ostrovy hudby“ Karviná...)    

  c)  účasť na domácich súťažiach a festivaloch:

                                                                  ( Mládež    spieva - Prievidza, Pionierska pieseň - Lučenec, 

                                                                  Keby všetky deti sveta - Bratislava, Festival „Prievidza

                                                                  spieva“, Trnavské zborové dni - Trnava, Festival     

                                                                  Viliama Figuša Bystrého - Banská  Bystrica,

                                                                  Medzinárodná súťaž Grand Prix Slovakia  - Trenčianske

                                                                  Teplice, Festival slovenskej zborovej tvorby Bratislava,                                                             

                                                                  Vranovské zborové slávnosti - Vranov nad Topľou,

                                                                  Bojnické hudobné leto...)

   d)  koncerty v zahraničí

                                                                  ( Sokolov, Teplice, Třinec, Mohelnice, Hukvaldy.

                                                                  Hrádok nad Moravicou, Karviná, Praha,

                                                                  Montserat, Rubi, Saalfeld, Hohenstein, Herborn,  

                                                                  Nowy Sacz, Varna, Olten, Budapešť,

                                                                  Wetteren, Cucuron, Aix en Provence, Pertuis,,

                                                                  Homberg, Korbach, Kassel, Bad Harzburg,

                                                                  Uetersen, Freiburg...)

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 12:05
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 12:05
Piatok
-
tiež podľa vopred dohodnutého termínu

Kontaktný formulár

=