Cieľ kurzu: Získanie základného prehľadu v príprave dramaturgickej orientácie hudobnodivadelného, orchestrálneho, komorného a zborového koncertného cyklu

 

Získané kompetencie: Prehľad v odbornej terminológii, základné poznatky o tvorbe dramaturgického programu hudobnodivadelného, orchestrálneho, komorného a zborového koncertného cyklu

 

 

1.         Vymedzenie pojmu, uplatnenie v hudobnom organizme, inštitucionálne pozadie

 

2.         Hudobná dramaturgia profesionlneho operného telesa

 

3.         Hudobná dramaturgia profesionálneho orchestrálneho telesa

 

4.         Hudobná dramaturgia koncertného cyklu

 

5.         Hudobná dramaturgia zborového telesa

 

6.         Hudobná dramaturgia výchovného koncertu

 

7.         Hudobná dramaturgia príležitostných amatérskych koncertných prezentácií

 

8.         Hudobná dramaturgia školského koncertu

 

 

 

 

Literatúra:

 

Blahynka, Miloslav: Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998. Bratislava, Národné divadelné centrum, 1998.

Lexman, Juraj: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby, Bratislava, Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2005

 

 

Požiadavky pre udelenie kreditov: minimálne 80 % účasť

minimálne  60 % písomný test

tvorba vlastného dramaturgického plánu koncertného cyklu

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 12:05
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 12:05
Piatok
-
tiež podľa vopred dohodnutého termínu

Kontaktný formulár

=