Vedecká konferencia Vzdelávanie pre budúcnosť

Vedecká konferencia VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ (10.4.2019), bola úžasnou akciou na PF UMB.
 
Dôležitých diskusií, prednášok a tém so skvelými účastníkmi a uznávanými hosťami bolo nesmierne veľa.
 
Od panelovej diskusie "Akých učiteľov máme a akých chceme mať" k prezentácii príkladov inovatívnych prístupov vo vysokoškolskej príprave študentov a študentiek, až k spomínaniu na najvýznamnejšie osobnosti nosných katedier cez tému podpory vedy a výskumu v oblasti výtvarnej kultúry umenia a vzdelávania sme prešli až k biblickým východiskám diakonie a jej postavením v praktickej teológií.
Diskusia a výmena skúseností s metodikou a programu na podporu čitateľstva detí mladšieho školského veku bola tiež súčasťou konferencie ako aj podujatie určené doktorandom a doktorandkám na prezentácie vlastného výskumu netradičnou a zábavnou formou.
 
Stručný súhrn z panelovej diskusie slovami pána dekana PF UMB prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.:
 
„Základom úspechu vzdelávania učiteľov nie sú digitálne technológie, ale ľudský faktor, ľudský prístup k tomu ako vedieme našich študentov lebo to ako ich vedieme tu na vysokej škole to sa reprodukuje do pedagogických vzorcov správania keď prídu potom učiť na materské, základné školy stredné školy. Toto je veľmi dôležitý fakt.
 
"Naplniť očakávania kvalitného vzdelávania učiteľov sa ukáže ako ťažšia úloha ako naplniť citačné indexy.""
 
"Treba učiť dávať reflexiu a aj prijímať reflexiu... a to platí aj pre nás akademikov."
 
„Čaká nás niekoľko výziev a určite sa tu opäť stretneme a budeme sa baviť o tom, ako urobiť tie kroky, ktoré by mali viesť k zmene alebo skvalitneniu vzdelávania učiteľov, lebo systémové zmeny sú mimoriadne dôležité a sú základom toho všetkého, ale druhá stránka veci je tá, že každý by sme sa o tie zmeny usilovať na tej úrovni, na ktorej o nich môžeme rozhodnúť a to je mimoriadne dôležité".