Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vďaka našim študentkám a študentom vzniká nová pobočka SAŠAPu aj v Banskej Bystrici

Študentky a študenti jednooborovej psychológie z našej fakulty otvárajú novú pobočku SAŠAPu aj v Banskej Bystrici.
Čo je SaŠap?

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianské združenie pôsobiace na území Slovenska už od roku 2009. Medzi jeho ciele patrí združovať študentov a absolventov študijného programu psychológia na jednotlivých univerzitách, za účelom vytvárania komunity na báze dobrovoľníctva, zápalu pre psychológiu, zodpovednosti, vzájomnosti a súdržnosti.
Členovia združenia pod jeho vedením organizujú diskusie, prednášky, workshopy a podobné aktivity, ktorými sa snažia, pomocou svojich hostí a spoluorganizátorov, sprostredkovať psychologické poznatky študentom, záujemcom a širokej verejnosti, odbornej či neodbornej.

SAŠAP taktiež patrí pod European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA), ktorá mu sprostredkúva sociálne kampane a celoeurópske možnosti angažovania členov (trénerské programy, kongresy a konferencie, medzinárodné meetingy).
Sledujte ich Instagram@sasap_by, kde sa dozviete o všetkých nadchádzajúcich prednáškach a iných akciách, či už BB alebo ostatných pobočiek na Slovensku. Taktiež na Instagram pridávajú informácie zo psychológie, odporúčania, či pripomínajú dôležité dátumy z tohto sveta.