Svetový deň duševného zdravia s katedrou psychológie na základných školách

10. október - tento deň je Svetovým dňom duševného zdravia, a preto naši budúci psychológovia, študenti a študentky 3. ročníka bakalárskeho stupňa,  spolu s  vyučujúcimi  Mgr. Michaelou Souček Vaňovou, PhD. a doc. PaedDr. Ladou Kaliskou, PhD. počas 1 týždňa navštívili dve školy v Banskej Bystrici. So žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ u Filipa a 2. ročníka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského absolvovali 5 interaktívnych besied.

Hlavným cieľom bolo oboznámiť žiakov s pojmom duševné zdravie, ako sa o neho treba starať a taktiež diskutovanie o rôznych mýtoch a predsudkoch, ktoré sa tejto témy týkajú. Chceli  poukázať na to, že ak človeka trápi hocijaký problém, nie je hanba vyhľadať odborníka a podeliť sa s ním. Stretli  sa s veľkým záujmom u žiakov o túto tému a dostávali aj mnoho zaujímavých otázok najmä o konkrétnych duševných poruchách.