Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

 

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

si Vás dovoľuje pozvať na akademickú slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2023/2024

dňa 19. septembra 2023 o 10.00 h v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

 

Slávnostné otvorenie akademického roka

Prenos zo slávnostného otvorenia akademického roka môžete sledovať cez tento link.

V súvislosti so slávnostným otvorením akademického roka 2023/2024
prerušujem výučbu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
19. septembra 2023 v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor

Prílohy ku stránke: