Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu

THE CONSTRUCTION OF THE EUROPEAN AREA OF HIGHER EDUCATION, 20 YEARS AFTER THE LAUNCH OF THE BOLOGNA PROCESS, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. a 8. októbra 2019 v priestoroch FPVaMV UMB.

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV pripravuje toto podujatie už tradične v spolupráci s francúzskymi partnermi z Univerzity St. Quentin en Yvelinnes vo Versailles, Francúzskym inštitútom na Slovensku, s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom.

PLAGÁT A BLIŽŠIE INFORMÁCIE