Plurilingválna knižnica na PF UMB

Viete kde je naša Plurilingválna knižnica na PF UMB?
A načo slúži?

Ide o knižnicu s rôznymi zaujímavými knihami (slovníkovou aj populárno-náučnou literatúrou, beletriou, aj detskou literatúrou) v rôznych svetových jazykoch. Funguje systémom: POŽIČAJ A VRÁŤ!
Chceme ňou podporiť radosť z akéhokoľvek jazyka, v ktorom chceme pokračovať (alebo aj začať) rozumieť zaujímavým (a najmä obrázkovým) publikáciám. Nájdete ju na prízemí v hlavnej budove - hneď pri kolečku.