Online konferencia "Čo znamená byť angažovanou univerzitou?" 14. - 15. júla 2020

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú online konferenciu na tému "Čo znamená byť angažovanou univerzitou?", ktorú organizuje v dňoch 14. a 15. júla 2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci partnermi projektu SLIHE, Európskou asociáciou pre service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní, Latinsko-americkým centrom pre service learning a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Hlavné prednášky na konferencii budú mať poprední odborníci a odborníčky v oblasti service learningu a tretieho poslania vysokých škôl na medzinárodnej úrovni. Komunikačným jazykom konferencie je angličtina. Program konferencie je v prílohe.
Registrovať sa môžete do 5. júla 2020 na stránke www.slihe.eu. Viac informácií o programe nájdete na stránke www.umb.sk