Nová silná zostava vedenia PF UMB

Viete aká je naša nová silná zostava vedenia Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici? Je 100% ženská, sú to ženy silné, odhodlané, plné energie a výnimočné. Začíname prodekankou pre vedu, výskum a umenie Ladou Kaliskou.

Čo ma v živote najviac ovplyvnilo? Záujem o psychológiu, pobyt v Amerike a moji štyria muži. Môj život sa výrazne zmenil po ročnom pobyte v USA, kedy ešte v porevolučných časoch (v r. 1993) málokto skutočne vedel ako chutí západný svet. Vtedy som po prvýkrát zistila ako funguje psychológ v škole. Od tejto chvíle bolo moje smerovanie jasné, kombinácia psychológie a anglického jazyka vytvorila základ aj pre to, čo robím dnes, čo má napĺňa, kde nachádzam zmysel, kam smerujem i v akej pozícii som začala od 1. apríla 2021 pôsobiť na PF UMB.

Moje sympatie, kontakty a možnosti s USA som preklápala do viacerých vedecko-výskumných aktivít, či už v podobe spolupráce s prof. R. Sternbergom z Yale University, New Haven, USA a aktuálne s prof. J. Pellitterim z Queens College-City University of New York, USA. Náš záujem a zápal o emocionálnu inteligenciu vyústil do spoločného diela Eastern European Perspectives on Emotional Intelligence: Current Developments and Research vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve Routledge Francis & Taylor Group 

No a v neposlednom rade všetky moje aktivity a celé moje smerovanie a pôsobenie by neexistovalo, keby tu neboli moji štyria chlap(c)i, ktorí ma neustále podporujú vo všetkých ambíciách. Bez nich by som nebola tým čím som, tam kde som a kam smerujem. Čas strávený s nimi ma zocelil a zároveň sa učím ako sa bivakuje v horách, dôveruje zvieratám, varí v ešuse, visí na dvoch prstoch či na lane, rozkladá oheň a určujú súhvezdia nočnej oblohy, či víta ráno v kolíske zrodu človeka. Príroda je kľúčom k našej estetickej, intelektuálnej i duchovnej spokojnosti, pretože aj v nej sa kryštalizuje poznanie, že „učeným je ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby a osvietený je ten, kto pochopí zmysel vlastného života.“ (L. N. Tolstoj)