Kurz rozvoja kritického a tvorivého myslenia.

Pozývame Vás na Kurz rozvoja kritického a tvorivého myslenia v škole
s využitím didaktickej metódy Philosophy for Children.


Hľadáme skupinu 18 učiteliek a učiteľov základných a stredných škôl, s ktorými sa podelíme o skúsenosti s rozvíjaním kritického a tvorivého myslenia žiakov cez metódu filozofickej diskusie. Pre jasné uvažovanie a analytické myslenie využívame didaktickú metódu „filozofie pre deti“ amerického pedagóga M. Lipmana (Philosophy for Children, P4C, Philosophieren mit Kindern) a preto sme pre Vás pripravili tento kurz. Na kurze sa zameriame na filozofickú otázku a jej potenciál využijeme pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia za pomoci diskusie, ktorá vedie k zlepšeniu klímy v triede. Interaktívnymi metódami budeme trénovať, ako efektívne viesť skupinovú diskusiu tak, aby všetci účastníci chceli dosiahnuť spoločný cieľ.

Kurz, v rozsahu 4 dni, povedú doc. Ján Kaliský, PhD. a doc. Lada Kaliská, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici a realizovaný bude vo Vzdelávacom centre pre etickú a environmentálnu výchovu Zaježová (pri Zvolene) v dvoch častiach:
1. polovica kurzu bude 29.-31. marca 2019 (začiatok piatok o 17.00 hod., koniec o 12.00 hod.)
2. polovica bude 20.-22. septembra 2019 (v rovnakom čase).
Kurz je pobytový, pre účastníkov je ubytovanie (2x2 noci), lektorské a metodické materiály zdarma; účastníci si hradia len celodennú stravu vo vzdelávacom centre (2 x 2 dni x 12,50 = 50 €), v cene sú raňajky, obed, večera a občerstvenie pomedzi. Pre získanie certifikátu je potrebná účasť na oboch stretnutiach.


Deti majú filozofické otázky, no ako ich rozvíjať v školskom prostredí a prečo vlastne? Čo robíme, keď filozofujeme a čomu sa pri tom učíme? Kurz nie len predstaví diskusnú didaktickú metódu Philosophy for Children, ale účastníci kurzu sa v nej aktívne trénujú, aby v školskom prostredí boli citliví na filozofické otázky svojich žiakov a metodicky účinne ich riešili v prostredí „hľadajúceho spoločenstva“. Diskusná metóda filozofovania s deťmi je koncipovaná pre efektívny nácvik kritického, tvorivého a spolupracujúceho myslenia, tak potrebného v dnešnom živote.

Bližšie informácia a pozvánka.