Jedinečná učebnica z PF UMB pre deti ZŠ

Milí naši priaznivci, s radosťou vám všetkým oznamujeme, že sa nám podarilo pripraviť jedinečnú učebnicu pre základné školy - Rozprávky o Slovensku. Učebnica a pracovný zošit - 2 v 1 - je ešte výnimočný aj spojením dvoch predmetov - slovenského jazyka a vlastivedy. Teda je to dvakrát 2 v 1. Toto umožní žiakom na konci primárneho vzdelávania nenásilnou formou zopakovať si učivo 3. a 4. ročníka, prípadne sa doučiť, čo nestihli v škole. Ideálna je na domáce učenie, ale aj na učenie v škole, či opakovanie a inšpirácie na cesty počas prázdnin. Učebnica plne rešpektuje ŠVP a osobnosť žiaka 1.stupňa ZŠ.
Objednávky môžete posielať mailom alebo telefonicky: ozpedagog@umb.sk; 048/ 446 4223 (p. Straková) alebo 048/ 446 4241 (p. Švecová)