Individuálna hrová terapia detí 5.-6.9.2019

Pozývame Vás na odborný seminár "Individuálna hrová terapia detí" s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.,                                            ktorý organizuje Centrum Dr. Sindelar (pobočka Banská Bystrica) spolu s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v BB.
Podujatie je určené pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, najmä psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, logopédi a sociálni pracovníci. Rovnako sú vítaní aj študenti  týchto odborov.
Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (9 kreditov).
Začiatok seminára je vo štvrtok 5.9. o 14:30, koniec v piatok 6.9. o 16:00.

Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
V prípade záujmu o účasť na podujatí je potrebné vyplniť tento prihlasovací formulár:

Pozvánka