Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hľadáme vedeckú pomocnú silu

Baví Vás bádať a skúmať?
A máte čas a chuť? Hľadáme silu a to  konkrétne VEDECKÚ POMOCNÚ SILU.
Mohli by ste to byť aj vy.   Môžete to robiť aj s finančným ocenením a s nami.
Záujem, pravidlá a tvorba tu