Habilitačná a inauguračná prednáška

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,
na ktorom prednesie inauguračnú prednášku 

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. (Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica)
26. januára 2022 o 12.00 hod., Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Téma inauguračnej prednášky: Aktuálne trendy v kazuálno-homiletickom výskume, Odbor: Teológia

 a habilitačnú prednášku prednesie:

PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. (Fakulta muzických umení AU Banská Bystrica)
26. januára 2022 o 9.30 hod., Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Téma habilitačnej prednášky: Transformačný líder v edukácii
Téma habilitačnej práce: Vzdelávanie v čase pandémie, Odbor: Pedagogika