Detská univerzita na PF UMB

V dňoch 9. a 10.júla 2019 sa opätovne konala Detská univerzita UMB aj na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pre skvelých 48 detí pripravili naši lektori a lektorky  zaujímavý program na témy od inakosti v triede až k tomu, prečo sa má niekto lepšie a niekto horšie. Na katedre výtvarnej kultúry si vyskúšali začiatky grafiky - pečiatky, veľmi sa zabavili na psychologických technikách v našej tančiarni. Zaujímavými aktivitami si prešli aj vážne témy zamerané na sebauvedomovanie, sebareguláciu, uvedomovanie si svojich strachov a obáv a ako s nimi bojovať. Ku koncu sa dokonca prebúdzali príbehmi a oboznámili sa s prirodzenou súčasťou náško okolitého sveta.