Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DARUJTE KRV

Darujte krv na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici,
22. novembra 2023 od 8:00 - 10:00 hod evidencia a následne odbery podľa počtu zúčastnených.

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.
Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok...


Milé darkyne, milí  darcovia krvi, v prípade záujmu zúčastniť sa prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude slúžiť pre zaslanie informácií výlučne k tejto akcii. Na akciu sa môžete dostaviť aj bez vypísania dotazníka.

Adresa akcie/ ako sa k nám dostanete: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

Ostatné info: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv

Kontaktná osoba: Branislava Bobáková

POKYNY PRE REGISTROVANÉ OSOBY:
Veľmi si vážime Váš záujem darovať krv na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Dostatočný počet záujemcov a záujemkýň nám umožní akciu 22. novembra 2023 zrealizovať a veľmi sa na to tešíme.
Pripravili sme pre Vás stručné  pokyny pred darovaním: 
Adresa akcie: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, vchod B, miestnosť C005

Ako sa k nám dostanete: https://www.pdf.umb.sk/kontakt/ 

Príchod autom a parkovanie:
Pri rampe prosíme zazvoniť na PF UMB a oznámiť, že sa zúčastňujete darovania krvi. Parkovanie bude možné pod hlavnou budovou alebo pri vchode B na vyznačených limitovaných miestach.

Darovanie krvi: (prijímacia kancelária, odber a konzultácie) budú prebiehať v budove C na prízemí (hlavná miestnosť C005).
Pri vstupe budú vyznačené smerovky a prípadné bližšie informácie získate na vrátnici. 

Evidencia bude prebiehať od 8:00 - 10:00hod a následne odbery.

Aktuálne odporúčania z  NTSSR.sk pred darovaním:
- vypiť dostatočné množstvo tekutín (nealko) a prísť najedená/ný
- covid prekonané osoby môžu darovať krv 14 dní od odznení príznakov
- v prípade kontaktu s covid pozitívnou osobou môžete darovať krv 7 dní po kontakte
- darovať krv  môžete  po akomkoľvek očkovaní
- po návrate mimo EU/28dní
- po tetovaní (aj obočia) a aplikácie percingu/ 6mesiacov
- po návrate z UA/6mesiacov
- po operácií/6mesiacov

Ostatné info: https://www.ntssr.sk/web/o_darovani_krvi/preco_darovat_krv

Prihlasovanie je ešte otvorené, pokiaľ by ste chceli odporučiť známym:
https://www.pdf.umb.sk/aktualne-oznamy/darujte-krv.html

Kontaktná osoba pred a počas akcie:
mail: branislava.bobakova@umb.sk Tel.: +421 48 446 4920  a v deň akcie kontaktujte operátora na Tel.: +421 48 446 4111