Ďakovné listy profesorom (Katedra hudobnej kultúry)

Univerzita Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra hubení výchovy udelila 5. apríla 2019 pri príležitosti 85. výročia založenia Společnosti pro hudební výchovu ĎAKOVNÉ LISTY pre prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. a prof. Mgr. Bela Felixa, PhD. "za propagáciu českej hudobnej výchovy v zahraničí a dlhodobý prínos v oblasti medzinárodných kontaktov." Gratulujeme a ďakujeme!