Čo robiť ak som bol/bola v úzkom kontakte s niekým kto má podozrenie na COVID

ČO ROBIŤ, AK...

1. SOM BOLA/BOL V ÚZKOM KONTAKTE S NIEKÝM, KTO MÁ PODOZRENIE NA OCHORENIE COVID-19
• Obmedzím kontakty s inými ľuďmi na nevyhnutné minimum, ale nemusím zostať v izolácii.
• Dôsledne dbám na dodržanie hygienických opatrení – Rúško – Odstup – Ruky.
• Ak sa dozviem, že kontaktovanej osobe bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, zostanem v izolácii. Telefonicky alebo mailom informujem kontaktnú osobu na PF UMB. Ak ma kontaktujú pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva, postupujem podľa ich pokynov. Ak ma nebudú kontaktovať, zotrvám v izolácii 10 dní a ak som nepozoroval na sebe žiadne príznaky ochorenia, vraciam sa do štandardného denného režimu.

2. SOM BOLA/BOL V ÚZKOM KONTAKTE S NIEKÝM, KOMU DIAGNOSTIKOVALI OCHORENIE COVID-19
• Ak sa dozviem, že kontaktovanej osobe bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, zostanem v izolácii. Telefonicky alebo mailom informujem kontaktnú osobu na PF UMB. Ak ma kontaktujú pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva, postupujem podľa ich pokynov. Ak ma nebudú kontaktovať, zotrvám v domácej izolácii najmenej 10 dní (neprijímam návštevy, nevychádzam von). Denne sledujem svoj zdravotný stav. Môžem sa dobrovoľne registrovať na testovanie na webovej stránke korona.gov.sk. Ak mám negatívne výsledky testu, ukončím domácu izoláciu. Ak sa objavia u mňa príznaky ochorenia, telefonicky kontaktujem svojho ošetrujúceho lekára a postupujem podľa jeho pokynov. V prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu volám rýchlu zdravotnú pomoc (155 alebo 112). Ak som nepozoroval na sebe žiadne príznaky ochorenia, po uplynutí 10 dní izolácie sa vraciam do štandardného denného režimu.

3. MÁM PODOZRENIE NA OCHORENIA COVID 19
• Ak sa objavia u mňa príznaky ochorenia, telefonicky kontaktujem svojho ošetrujúceho lekára a postupujem podľa jeho pokynov. Telefonicky alebo mailom informujem kontaktnú osobu na PF UMB. V prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu volám rýchlu zdravotnú pomoc (155 alebo 112). Zostanem v prísnej domácej izolácii.

KONTAKTNÁ OSOBA NA PF UMB
PhDr. Martina Straková – martina.strakova@umb.sk; 048 446 4223; mobil – 0905 622 742

Prílohy ku stránke: