Cena Daniela Tupého 2020

Cena Daniela Tupého - súťaž študentských prác na tému násilia, extrémizmu a zlyhávania štátu v oblasti ľudských práv v minulosti alebo v súčasnosti. Veríme, že sa zapojí aj naše študentstvo vrátane doktorandov. Súťažné práce môžete predkladať do 15. októbra. Prostredníctvom súťažných prác CDT zreteľne zaznie hlas našej akademickej komunity, ktorá má nie iba právo, ale aj povinnosť vyjadrovať sa k celospoločenským otázkam.
 
Bližšie informácie sú k dispozícii na webe, ako aj na facebooku, instagrameyoutube.