8. 4. online diskusia v Záhrade s koordinátorkami KRUK pri príležitosti Dňa Rómov

Tento rok 8. apríla uplynie 50.rokov od prvého svetového kongresu Rómov, ktorý sa konal v Orpingtone pri Londýne v roku 1971. Na počesť a pripomienku tejto významnej udalosti je 8. apríl od roku 1990 Medzinárodným dňom Rómov. O tom,  aké boli zásadné udalosti rómskej minulosti, aký je a bol význam prvého svetového kongresu Rómov a aj o tom, čo vnímame ako dôležité okolnosti súčasnej situácie Rómov na Slovensku sa porozprávame s koordinátorkami Kabinetu rómskeho umenia a kultúry (KRUK*) Emíliou Rigovou a Danielou Kováčovou z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. ZDROJ:  https://kamdomesta.sk/medzinarodny-den-romov-1

Podujatie, ktoré usporadúva Záhrada - Centrum nezávislej kultúry // Online cez Facebook Live https://www.facebook.com/events/4300250813326551/


*Otvorenie Kabinetu rómskeho umenia a kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktoré sa uskutočnil dňa 22. októbra 2019  v Aule PF, za účasti vedenia UMB a predstaviteľov strategických  partnerských inštitúcií a odbornej verejnosti. Cieľom KRUK PF UMB je podporovať tvorivú umeleckú činnosť v oblasti rómskeho umenia a kultúry, vedecky a výskumne reflektovať otázky rómskeho umenia a kultúry, jej svojbytnosti, autentickosti či špecifickosti v kontexte majoritnej spoločnosti z hľadiska rôznych vedných disciplín. Súčasne sa KRUK zameria i na osvetovú a edukačnú činnosť zameranú na odkrývanie stereotypných vzorcov myslenia majoritnej i minoritnej časti spoločnosti. Súčasťou slávnostného otvorenia KRUK bola  aj panelová diskusia zameraná na emancipáciu rómskeho umenia a kultúry v zastúpení odborníčok z danej oblasti.