Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika na PF UMB v Banskej Bystrici

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=