Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 1988. Garantuje bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika. Od mája 2017 pôsobí vo funkcii zástupkyne vedúcej Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky.

Dlhodobo sa zaoberá otázkami teoretickej a praktickej prípravy učiteľov pre primárny stupeň školy. Predmetom jej odborného záujmu je oblasť didaktiky primárneho stupňa školy s dôrazom na otázky riadenia výučby a vedenia žiakov v procesoch učenia sa.

Zameriava sa na disciplíny: didaktika a školský manažment, elementárna pedagogika, predškolská didaktika, alternatívne pedagogické koncepcie (Freinetovská pedagogika) a emocionálna výchova. Vedie doktorandov v príbuzných témach dizertačných prác.

Konzultačné hodiny

Pondelok
12:00 - 14:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny pre letný semester 2019/2020. Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktný formulár

=