Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Alumni klub

ALUMNI KLUB je združením absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

ALUMNI je určený práve Vám – Vám, ktorí ste si UMB zvolili za svoju alma mater a strávili na nej niekoľko rokov štúdia, zažili študentský život a vytvorili priateľstvá a väzby, na ktoré nechcete zabudnúť.. Úspešným ukončením svojho štúdia samozrejme ešte nemusíte väzby s univerzitou pretrhnúť, práve naopak.

Práve klub Alumni UMB vytvára nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou, absolventmi a univerzitou a umožňuje vzájomnú spoluprácu a kontakt medzi absolventmi. Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.

Prihláste sa do Alimni klubu UMB