print

Študijné oddelenie

Kontakt:

 

Úradné hodiny  od 2.  septembra 2016

 

 PO:  neúradný deň

 UT:   8.30  hod. – 11. 30 hod.,  13. 00 hod. -  15. 00 hod.

 ST:   neúradný deň                         

 ŠT:   8.30 hod. -  11.30 hod.

 PI :   8. 00 hod. -  10.00 hod.,  12.00 – 13. 00 hod.

 

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. |
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
bronislava.kasacova@umb.sk
AB 318, C 223 
048 446 4227, 4863

Konzultačné hodiny:
V prípade vycestovania na SC ma prosím vyhľadajte v najbližšom termíne konzultačných hodín. Informácie zatiaľ podá ŠO. Prosím študentov, aby so svojimi otázkami najprv kontaktovali pracovníčky študijného oddelenia.


Vedúca študijného oddelenia:

Mgr. Andrea Fudorová |
Mgr. Andrea Fudorová
Referentka, Vedúca študijného oddelenia 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.fudorova@umb.sk
AB 117 
048 446 4263

Denné štúdium:

 • Andragogika (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  (Mgr.)
 • Predškolská pedagogika (Mgr.)
 • zahraniční študenti (medzivládne štipendiá MŠ SR)

Externé štúdium:

 • Andragogika (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  (Mgr.)
 • Predškolská pedagogika (Mgr.)

Rigorózne skúšky


Referentky:

 


Mgr. Romana Duchlanská |
Mgr. Romana Duchlanská
Referentka, Od 18. 7. 2016 materská dovolenka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
romana.duchlanska@umb.sk
 

Mgr. Andrea Hušenicová |
Mgr. Andrea Hušenicová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.husenicova@umb.sk
AB 117 
048 446 4267

Denné štúdium:

 • Pg - Sj, Ps - Sj, Ev - Sj (Bc., Mgr.)
 • HuHs, Hu - Aj, Ev - Hu (Bc., Mgr.)
 • Pg - Ps (Bc., Mgr.)
 • Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
 • Evanjelikálna teológia (Mgr.)
 • Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
 • Sociálna pedagogika (Mgr.)

 Externé štúdium:

 • Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
 • Sociálna pedagogika (Mgr.)
 • Ev - Hu (Bc., Mgr.)
 •  HuHs (Bc., Mgr.)
 • Pg - Ps (Bc.)

Ivona Bajsová |
Ivona Bajsová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
ivona.bajsova@umb.sk
AB 118 
048 446 4248

Denné štúdium:

 • Vu - Ev (Bc., Mgr.)
 • Vu - Tch, Vu - Bi, Vu - Aj (Bc.)
 • Vo - Ev, Hu, Vu, Ps , Ma (Bc.)
 • Výtvarné umenie - jednopredmetové (Bc., Mgr.)
 • Sociálna práca (Bc., Mgr.)

Externé štúdium:

 • Sociálna práca (Bc., Mgr.)

Motivačné štipendiá

Doktorandské štúdium: (denné, externé) - PhD. - po obhajobu dizertačnej skúšky

 • Pedagogika
 • Andragogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Odborová didaktika - Didaktika hudobnej edukácie
 • Teológia

Mgr. Janka Korčoková |
Mgr. Janka Korčoková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
janka.korcokova@umb.sk
AB 107 
048 446 4264

Denné štúdium:

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
 • Ev - Aj Bc.
 • Pg - Hu, Vu, Aj (Bc., Mgr.)
 • Ps - Ev, Hu, Vu, Aj (Bc., Mgr.)
 • M - Ev, Hu, Vu, Ps (Bc., Mgr.)
 • Ps - Bi (Bc.)

Externé štúdium:

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
 • Ps - Ev (Bc., Mgr.)

 

Doktorandské štúdium (denné, externé)
Obhajoba dizertačnej práce

Pôžičky a praxe

Archívne potvrdenie PF do roku 1992


Ing. Veronika Pivarčeková |
Ing. Veronika Pivarčeková
Referentka, Administrátorka AiS, Fakultná rozvrhárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
veronika.pivarcekova@umb.sk
AB 108 
048 446 4262

Administrátorka AiS, fakultná rozvrhárka