print

Etický kódex študenta UMB

 Etická komisia študentov UMB vznikla ako poradný orgán rektora UMB. Etický kódex študenta UMB a všetky potrebné informácie sú dostupné na https://www.umb.sk/o-nas/informacie/akademicka-etika-umb/eticka-komisia-1743/ .

Zástupcom pre Pedagogickú fakultu je Mgr. Radka Cachovanová, v prípade otázok ju môžete kontaktovať na adrese radka.cachovanova@umb.sk .  

Kontaktný formulár

=