print

Referát dekana a tajomníka fakulty

Kontakt:

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Dekanát AB 309

Mgr. Alena Zvarová |
Mgr. Alena Zvarová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alena.zvarova@umb.sk
AB 309 
048 446 42 22

Zuzana Selecká |
Zuzana Selecká
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.selecka@umb.sk
AB 309 
048 446 4270