RSS RSS print

Konferencia-Hlava, ramená, kolená, palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v MŠ

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o.,
v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Malíček

Vás srdečne pozývajú na odbornú medzinárodnú konferenciu

HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN) V MATERSKEJ ŠKOLE.

KEDY: 11. máj 2017

KDE: HOTEL BARÓNKA****, Mudrochova 2, BRATISLAVA

Bližšie informácie v prílohe alebo na www.kafomet.sk a www.infraslovakia.sk 

Kontaktný formulár

=